Is cordon sanitaire doorbroken met vraag extra gemeenteraad?

Is cordon sanitaire doorbroken met vraag extra gemeenteraad?

De oppositie riep de gemeenteraad in spoed bij elkaar rond de PFOS-vervuiling. Foto: Joris Herregods

Antwerpen -

Doorbraken PVDA, Groen en CD&V het cordon sanitaire door samen met Vlaams Belang een spoedzitting van de Antwerpse gemeenteraad te vragen rond het PFOS-dossier? De Vlaams Belang-fractie was nodig om voldoende raadsleden te hebben. Het antwoord hangt af van de interpretatie van het cordon sanitaire. Vlaams Belang-fractieleider Sam Van Rooy zegt zelf dat er geen samenwerking was met de andere partijen.

Wat is het cordon sanitaire nu weer juist? Het is een engagement van de politieke partijen om nooit samen te werken of een coalitie te vormen met het Vlaams Belang. Het kwam er na de verkiezingen in november 1991 toen het Vlaams Belang, toen nog Vlaams Blok, nationaal doorbrak. Toch zijn er heel wat interpretatieverschillen en veel grijze zones. Het gezamenlijk verzoek van de Antwerpse oppositiepartijen PVDA, Groen, CD&V en Vlaams Belang valt in die grijze zone.

Toen uitlekte dat het Antwerpse stadsbestuur in 2017 op de hoogte was gebracht van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht eiste Antwerps PVDA-fractieleider Peter Mertens een spoedzitting van de gemeenteraad. Hij kon dit alleen afdwingen als hij een derde van de gemeenteraadsleden kon overtuigen om dit te steunen. Mertens had niet alleen Groen en CD&V nodig, maar zeker ook de Vlaams Belang-fractie. Die lieten al snel weten achter een spoedzitting te staan. Daarop werd een gezamenlijke tekst opgemaakt met de agenda van deze extra gemeenteraad.

Technisch punt

“Het is niet duidelijk of dit nu het doorbreken is van het cordon sanitaire”, zegt politicoloog Dave Sinardet. “Er is een gezamenlijk initiatief, maar het gaat hier niet om een beleidsvoorstel. Dit is eerder een technisch punt: de vraag naar een extra gemeenteraad.”

Het cordon sanitaire heeft vooral betrekking op het niet vormen van coalities met het Vlaams Belang en het niet samenwerken rond wetsvoorstellen.

“Het draait rond de graad van actieve samenwerking met het Vlaams Belang”, zegt politicoloog Carl Devos. “In de parlementen worden geregeld voorstellen gedaan waarbij de indieners rekenen op het Vlaams Belang. Ze weten op voorhand uit eerdere verklaringen dat deze partij het gaat goedkeuren of zich zal onthouden. Dat is eigenlijk vals spelen. Elke vorm van samenwerken met het Vlaams Belang is uitgesloten, maar voor de rest is er geen scherpe definitie van het cordon sanitaire.”

Of het cordon sanitaire in Antwerpen nu is doorbreken, hangt volgens Devos af van één element.

“Heeft het Vlaams Belang mee inbreng gehad in de tekst en de agenda van deze extra gemeenteraad”, zegt Devos. “Werd het Vlaams Belang als een gelijke behandeld? Als dat zo is dan is het cordon sanitaire doorbroken.”

De enige die daar uitsluitsel over kan geven, is Antwerps Vlaams Belang-fractieleider Sam Van Rooy.

“Wij hebben de oproep van PVDA gesteund”, zegt Van Rooy. “Volgens burgemeester De Wever moest er een formele tekst worden opgemaakt om een extra gemeenteraad te kunnen bijeen roepen. De PVDA, die het initiatief nam, heeft dit gedaan. Ik heb die tekst gelezen en had daar geen problemen mee. Ik heb dus geen inhoudelijke inbreng gehad in de tekst. We hebben er ons als fractie formeel akkoord mee verklaard.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio