Gemeente stelt ontruimingsplan kerkhoven voor: nu Schriek en Hallaar aan de beurt

Gemeente stelt ontruimingsplan kerkhoven voor: nu Schriek en Hallaar aan de beurt

Schepen Eric Verbist aan het kerkhof van Schriek, waar volgend jaar ontgravingen zullen gebeuren. Foto: Dirk Vertommen

Heist-op-den-Berg / Schriek / Hallaar -

De gemeente Heist-op-den-Berg gaat de komende jaren verder met het ontruimen van gewone graven die ouder zijn dan twintig jaar. De komende jaren komen alle elf begraafplaatsen aan de beurt. De kerkhoven van Booischot, Heist-centrum en Heist-station werden al ontruimd, Schriek en Hallaar volgen in 2022.

De gemeente wil de begraafplaatsen stap voor stap omvormen van stenen vlakten naar groene parken. “De eerste stappen in die omvorming zijn gezet, maar het is een proces dat tijd vraagt vooraleer het resultaat helemaal duidelijk wordt”, zegt schepen van Begraafplaatsen Eric Verbist (CD&V). “Na de ontruiming laten we de grond rusten en leggen we een bloemenweide aan. In een tweede fase kleden we het kerkhof verder aan met bomenrijen en lossere haagstructuren. Na twee jaar volgt telkens pas de definitieve aanleg.”

De eerdere ontgravingen lagen gevoelig bij sommige nabestaanden, zoals eerder bleek toen er in Heist-op-den-Berg actie ondernomen werd. “Bij een begraving kan gekozen worden voor een gewone begraving of voor een concessie, waarbij men de grond voor het graf koopt voor een periode van veertig jaar. In het begraafplaatsenreglement van 2012 is opgenomen dat bij die eerste categorie de graven effectief ontruimd worden. Zo is er een duidelijk onderscheid tussen gewone begravingen en de concessies, waarvoor extra betaald wordt. Zo behandelen we iedereen eerlijk”, zegt de schepen.

Gemeente stelt ontruimingsplan kerkhoven voor: nu Schriek en Hallaar aan de beurt
Foto: Dirk Vertommen

Op sociale media was recent ook kritiek op de manier waarop op het kerkhof van Heist-station ontruimd is. Mensen klaagden aan dat er geen afsluiting gebruikt was en vonden dat onrespectvol. “De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een gespecialiseerde firma. Die is zeker niet onzorgvuldig te werk gegaan, alles gebeurde volgens het boekje. In eerste instantie worden altijd de grafstenen weggedaan. Tijdens die werkzaamheden wordt de site niet afgeschermd omdat er dan constant vrachtwagens aan- en afrijden om het steenpuin weg te voeren. Daarna, tijdens de ontknekeling, wordt de zone uiteraard wel afgebakend met zwarte doeken. Dat gebeurt overal op die manier”, reageert Eric Verbist.

Mijmer- en troostplekken

Op een aantal grotere kerkhoven zoals die van Heist-centrum, Wiekevorst en Schriek komt er door de ontruiming veel extra ruimte vrij. “Per kerkhof wordt nu een aangepast ontwerp uitgetekend waarbij groen, rust en toegankelijkheid centraal staan. Bij sommige begraafplaatsen wordt een aanpalend bos of aanpalende boomgaard deels mee geïntegreerd. Op andere plekken zorgen lage hagen voor meer uitzicht op het landschap achter de begraafplaats. Er worden mijmer- en troostplekken aangelegd met bomen, lossere groenvormen en zitbanken. En er komen op enkele kerkhoven grotere, natuurlijke strooiweides en meer plaats voor urnenbegravingen”, somt de schepen op.

De planning

De kerkhoven van Schriek en Hallaar zijn de volgende in de rij: zij staan op de planning voor volgend jaar.

- maart 2022: Schriek

- mei 2022: Hallaar

- maart 2023: Schriek + Wiekevorst

- juni 2023: Zonderschot

- maart 2024: Wiekevorst + Heist-station

- maart 2025: Booischot

- mei 2025: Itegem + Pijpelheide

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio