België wil meer aandacht voor grensoverschrijdend verkeer bij pandemieën

België wil meer aandacht voor grensoverschrijdend verkeer bij pandemieën

Foto: BELGA

In een gemeenschappelijke non-paper pleiten België, Nederland, Luxemburg en de drie Baltische staten Estland, Letland en Litouwen voor een ‘cross-border test’ wanneer maatregelen overwogen worden om pandemieën tegen te gaan. Zo’n test moet nagaan wat de negatieve gevolgen zijn van bijvoorbeeld het gedeeltelijk sluiten van de landsgrenzen voor grensoverschrijdend verkeer en voor gemeenschappen die over meerdere landen verspreid zijn.

De nota komt er naar aanleiding van de Europese top van donderdag en vrijdag. Daar zal onder meer besproken worden welke lessen getrokken kunnen worden uit de manier waarop de EU de coronapandemie bestreed, onder meer door het sluiten van de landsgrenzen. Wat België en de vijf medeondertekenaars betreft, moet er meer aandacht gaan naar de grensoverschrijdende gemeenschappen in de Unie.

Deze gemeenschappen, met werknemers die elke dag de grens oversteken om te gaan werken of jongeren die in een buurland naar school gaan, vertegenwoordigen ongeveer 30% van de EU-burgers. “We herinneren eraan dat het vrij verkeer van personen, diensten en goederen een fundamenteel principe van de Europese wetgeving is en slechts om een beperkt aantal redenen ingeperkt kan worden”, leest de nota.

De zes wijzen ook op het belang van de Europese interne markt om de economie draaiende te houden “Tijdelijke beperkingen met betrekking tot die markt die ingevoerd werden om de COVID-crisis aan te pakken, moeten zo snel als de epidemiologische toestand het toelaat opgeheven worden.”

Ze vragen de andere EU-landen en de Europese instellingen om na te denken over de invoering van een impactbeoordeling van maatregelen die het grensoverschrijdend verkeer raken, een ‘cross-border test’. Concreet moet dan worden nagegaan of er in zo’n situatie negatieve of onbedoelde gevolgen zijn voor EU-burgers die regelmatig hun landsgrenzen oversteken.

Corrigeer

MEER NIEUWS