District wil meer handhaving op ‘openbare uitgaansplekken’ zoals voor het KMSKA

District wil meer handhaving op ‘openbare uitgaansplekken’ zoals voor het KMSKA

‘s Ochtends botsen bewoners steevast op afval. “De examens zijn gedaan, dus dit fenomeen zal alleen nog maar toenemen”, zegt districtsraadslid Christophe Wuyts (Open Vld). Foto: rr

Antwerpen -

De Antwerpse districtsraad dringt er bij de stad op aan om ‘openbare uitgaansplekken’ beter te handhaven, zoals op het plein voor het KMSKA. “Buurtbewoners hebben genoeg van de overlast in de vorm van zwerfvuil, wildplassen, vandalisme, en nachtlawaai.” De woordvoerder van de burgemeester wijst erop dat er al verhoogd toezicht is op bepaalde hotspots en wil niet verder op de vraag ingaan.

“Vannacht was het alweer prijs op de Leopold De Waelplaats”, vertelt districtsraadslid Christophe Wuyts (Open Vld), die zelf vlakbij het plein aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) woont. “Eerst worden we uit onze nachtrust gehouden om vervolgens wakker te worden op een stort. Respect voor de bewoners is ver te zoeken. De buurt is het spuugzat. Daar komt nu nog bij dat examens zijn afgelopen, wat dit fenomeen van een publiek domein als festivalterrein of discotheek alleen nog maar zal doen toenemen.” Naast het plein voor het KMSKA zijn ook het Theaterplein, de grote en kleine parken, het Groen Kwartier, de kaaien en het Droogdokkenpark geliefde pleisterplekken voor feestvierders geworden.

District wil meer handhaving op ‘openbare uitgaansplekken’ zoals voor het KMSKA
Het plein voor het KMSKA is een populaire ontmoetingsplaats. Foto: Victoriano Moreno

“De voorbije weken werden wij al te vaak geconfronteerd met overlast in onze wijken ten gevolge van sommige ‘feestvierders’”, gaat Wuyts verder. “Feesten is leuk en begrijpelijk na anderhalf jaar leven met een pandemie. Feesten brengen dynamiek en leven in de stad, maar het evenwicht is zoek. De leefbaarheid komt in het gedrang door diverse vormen van overlast. De tijd van sensibiliseren is voorbij.” Met andere woorden: tijd voor handhaving door politie, dus.

District wil meer handhaving op ‘openbare uitgaansplekken’ zoals voor het KMSKA
Foto: rr

De Antwerpse districtsraad heeft zelf geen bevoegdheid om extra politiemensen in te zetten. Maar ze dringt er bij het stadsbestuur via een motie sterk op aan om dat te doen. De districtsraad vraagt onder meer om “overtredingen op de politiecodex nauwlettend in te dijken en aan te pakken” en om “verder in te zetten op de bestrijding van alle overlast en met name ook het zwerfvuil door een beleid van sensibilisering en handhaving.”

Johan Vermant, woordvoerder van burgmeester Bart De Wever (N-VA), wijst erop dat er al geruime tijd verhoogd toezicht is op overlasthotspots. “Onze politie en stedelijke diensten zetten hier sterk op in en we zijn dan ook dankbaar dat het district daar erkentelijk voor is.”

Wuyts zegt dat de districtsraad inderdaad erkentelijk is, maar dat er nog bijkomende inspanningen nodig zijn. Maar op die vraag gaat de woordvoerder van de burgemeester niet in.

Naast de typische uitgaansperikelen gaat de vraag van de districtsraad ook over “patsergedrag” van automobilisten op Het Zuid. “Enkele straten waaronder de De Vrièrestraat, Karel Rogierstraat, Leopold De Waelplaats, Marnixplaats, lijken al weken meer op een racecircuit dan op woonstraten en rustige pleinen, en dat door ontoelaatbaar asociaal gedrag van enkelingen”, zegt Wuyts. Er wordt gevraagd om de nultolerantie te hanteren rond wangedrag in het verkeer en ervoor te zorgen dat de zone 30 wordt gerespecteerd.

District wil meer handhaving op ‘openbare uitgaansplekken’ zoals voor het KMSKA
Districtsraadslid Christophe Wuyts (Open Vld). Foto: rr
Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio