1.300 parkeerplaatsen erbij voor fietsen, 113 minder voor auto’s: Gent rolt nieuwe golf fietsrekken uit

1.300 parkeerplaatsen erbij voor fietsen, 113 minder voor auto’s: Gent rolt nieuwe golf fietsrekken uit

Foto: Fred Debrock

Gent -

Het stadsbestuur van Gent heeft donderdag het licht op groen gezet voor een golf aan nieuwe fietsrekken. Verspreid over drie wijken komen er liefst 1.298 plaatsen bij. De keerzijde van de medaille: 113 parkeerplaatsen voor auto’s sneuvelen, ook in wijken met een hoge autoparkeerdruk. Om welke straten gaat het?

Het aantal gratis fietsenstallingen in Gent zal de komende maanden opnieuw een boost krijgen. Donderdag keurde het schepencollege plannen goed voor een batterij aan nieuwe stallingen in drie woonwijken ...