Grondwettelijk Hof verwerpt vraag tot schorsing: eindtermen secundair onderwijs blijven overeind

Grondwettelijk Hof verwerpt vraag tot schorsing: eindtermen secundair onderwijs blijven overeind

Foto: Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Het Grondwettelijk Hof heeft donderdag de vorderingen tot schorsing van eindtermen voor tweede en derde graad secundair onderwijs verworpen. Dat betekent dat de nieuwe eindtermen dus kunnen ingaan op 1 september.

In februari besliste Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar het Grondwettelijk Hof te stappen om de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs te laten vernietigen. Onder meer de Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen en andere partijen sloten zich daar bij aan.

De eindtermen zijn het minimum van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Aan de nieuwe, aangescherpte eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs is ruim twee jaar gewerkt, in samenspraak met onder meer de koepels en onderwijsexperts. Volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn de eindtermen “zo overladen, dat scholen en leraren in hun vrijheid worden beknot”.

Het Hof oordeelde nu dat de vraag om de eindtermen te schorsen niet terecht is. Voor een schorsing is namelijk onder meer vereist dat de verzoekende partijen kan aantonen dat de onmiddellijke toepassing van de nieuwe eindtermen “hen een moeilijk te herstellen ernstig nadeel berokkent”. Dat is volgens het Hof niet het geval.

Bovendien wegen “de nadelen die de onmiddellijke toepassing van de bestreden bepalingen voor de verzoekende partijen zou kunnen meebrengen, niet op tegen de nadelen van een schorsing van die bepalingen voor het gehele onderwijsveld”, klinkt het. Het Hof heeft het dan over “het doorkruisen van de organisatie en de planning van de scholen en van de leerkrachten op een ogenblik dat zij niet meer in de mogelijkheid zijn om nog fundamenteel bij te sturen”.

Als het Hof wel zou zijn ingegaan op de verzoeken tot schorsing, had dat tot heel wat chaos geleid aan het begin van het schooljaar. De nieuwe eindtermen gaan namelijk in op 1 september.

Vernietiging

Het Hof zal zich later nog uitspreken over de beroepen tot vernietiging van de eindtermen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen hoopt dat het Grondwettelijk Hof bij zijn inhoudelijk oordeel alsnog de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs vernietigt. Dat zegt de onderwijskoepel donderdag.

“We vertrouwen erop dat het Grondwettelijk Hof bij zijn inhoudelijk oordeel, in lijn met het advies van de Raad van State, de eindtermen vernietigt”, reageert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in een reactie. “We hopen tegelijk dat die beslissing niet al te lang op zich laat wachten, zodat de gevolgen van de tussentijdse beslissing tot niet-schorsing tot één schooljaar beperkt kunnen blijven.”

De koepel laat nog weten dat zijn pedagogische begeleiding directies en leraren zo goed mogelijk zal ondersteunen om “met de moeilijke situatie om te gaan, zodat ze onze leerlingen zo kwaliteitsvol mogelijk onderwijs kunnen blijven bieden”.

Weyts tevreden

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zegt altijd vertrouwen te hebben gehad in “de goede afloop van deze schorsingsprocedure”. “De nieuwe eindtermen zijn immers een werkstuk van het onderwijsveld zelf, van leerkrachten, koepels en experten.” Hij wijst er nog eens op dat de eindtermen in het Vlaams Parlement werden goedgekeurd zonder één tegenstem.

“Het gaat inderdaad om ambitieuze eindtermen, die de lat hoger leggen omdat we zo bezorgd zijn over de neergaande onderwijskwaliteit. Maar ik heb altijd gezegd dat deze eindtermen niet in marmer gebeiteld staan”, aldus Weyts nog. “Ten eerste hebben we een Praktijkcommissie opgericht, die op het terrein zal nagaan of het op de klasvloer allemaal haalbaar en werkbaar blijft. Zo nodig zullen we, waar nodig, bijsturen. Ten tweede voorzien we een gedoogperiode, waarin de Onderwijsinspectie ruimte laat om de eindtermen rustig in te voeren. Zo zorgen we ervoor dat de eindtermen ambitieuzer worden, maar dat de scholen en leerkrachten zich geleidelijk kunnen aanpassen, zonder grote schokken.”

“Ik ben in ieder geval blij dat de schoolteams nu kunnen genieten van een beetje welverdiende rust na een zeer zwaar jaar, en dat er geen sprake kan zijn van onrust”, besluit de minister.

Ook het Go! is tevreden met de beslissing van het Grondwettelijk Hof. “De leerlingen die over enkele weken aan het derde jaar secundair beginnen, kunnen verder bouwen op wat zij in de eerste graad hebben geleerd. Onze collega’s kunnen starten met de leerplannen waar zo hard aan gewerkt werd de voorbije maanden”, aldus Verdyck.

Corrigeer

MEER NIEUWS