Geen recyclagepark op terrein historische Weeltjeshoeve

De Weeltjeshoeve is totaal overwoekerd.

De Weeltjeshoeve is totaal overwoekerd. © evdw

Zandvliet -

De historische Weeltjeshoeve staat te koop. De hoeve van wijlen Frans Heylaerts wordt verkocht met als instelprijs 150.000 euro. Velen in het district hoopten op een nieuw recyclagepark daar. De stad Antwerpen stapt niet mee in dat verhaal.

De onzekerheid over de toekomst van deze historische en vervallen hoeve sleept al vele jaren aan. Het was voor velen dan ook een verrassing dat de Weeltjeshoeve te koop stond. De hoeve is eigendom van het Vlaamse Gewest.

De Weeltjeshoeve is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, maar is niet beschermd. Dat komt omdat het hoevecomplex en zeker het woonhuis te ingrijpend verbouwd zijn. De bijhorende schuur is door een brand begin jaren negentig ernstig beschadigd. De restanten van het gebouw zijn ondertussen overwoekerd door de omliggende natuur. Door de aanleg van de haveninfrastructuur is ook de historische context van het omgevende poldergebied en de binding met de Kabeljauwpolder onherstelbaar verbroken.

Recyclagepark?

Raadslid Willem Van Alsenoy, die het dossier al vele jaren volgt, is verbaasd dat de hoeve nu plots wordt verkocht. “Meer dan tien jaar geleden lanceerde ik al het voorstel om naast de hoeve een recyclagepark aan te leggen. De hoeve zou dan kunnen dienen voor het personeel. Dat idee is nooit echt goed bestudeerd, maar nu hoor je in het district steeds meer stemmen opgaan om op die plek toch een recyclagepark aan te leggen.”

Van de oorspronkelijke hoeve blijft weinig over.

Van de oorspronkelijke hoeve blijft weinig over. © evdw

Districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA): “We blijven het jammer vinden dat het recyclagepark van ons district sluit. Ons bestuursakkoord blijft in eigen recyclagepark voorzien en we blijven ijveren om dat waar te maken. Maar dit is een openbare verkoop en iedereen kan een bod doen. We blijven dan ook bij het Antwerps bestuur ijveren om van deze opportuniteit te profiteren.”

Niet iedereen is gelukkig met dossier De Weeltjeshoeve – of hoeve Heylaerts.

Niet iedereen is gelukkig met dossier De Weeltjeshoeve – of hoeve Heylaerts. © evdw

Het dossier ligt op dit moment bij Antwerps schepen Els van Doesburg (N-VA). “We weten van de verkoop, maar we onderzochten die locatie vroeger al”, zegt haar kabinetschef Indrit Belkovi. “Die is toen niet weerhouden en dat blijft zo. De vervallen hoeve moet worden geïntegreerd in een nieuw project en dat wordt een dure aangelegenheid. Een kosten-batenanalyse maakt meteen duidelijk dat de Weeltjeshoeve geen plek is voor een eerder klein recyclagepark. Bewoners kunnen terecht in Stabroek en voor onder meer groenafval eens per maand in de Bomenbank. Er komen op jaarbasis zestien recyclagepunten en twee pop-uprecyclageparken.”

Historische boerderij

Op de eerste topografische kaart van de Nederlanden, gemaakt tussen 1771 en 1778, duidde de Oostenrijkse generaal graaf de Ferraris een aantal rechtlijnige percelen aan in de Zandvlietse Noordlandpolder. Na de inpoldering werden die percelen afgeboord met grachten. Dat duidde op de aanwezigheid van een boerderij met omliggende grachten. Het is duidelijk dat het hier gaat om de Weeltjeshoeve, genoemd naar de Zandvlietse Grote Weel. De historische boerderij bestond uit een woonhuis met stallen, schuren, een knechtenhuis en een bakoven. Vooraan lag vroeger een eendenvijver. Het exacte bouwjaar van de hoeve is niet meer te achterhalen, maar het gebouw dateert zeker van voor 1770. evdw

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio