Welke sancties riskeert Sporza-journalist Eddy Demarez na uitspraken over Belgian Cats?

 

 ©  © VRT - Bart Musschoot

Eddy Demarez heeft met zijn uitlatingen over de Belgian Cats gezondigd tegen de ‘VRT-code voor sociale integriteit’. “Dat charter, dat al meer dan vijf jaar bestaat en onlangs geüpdatet werd, houdt een bepaalde gedragscode in en maakt duidelijk wat grensoverschrijdend of onrespectvol gedrag is”, zegt Wies Descheemaeker die bij de VRT het ACOD vertegenwoordigt.

“Mensen die tegen de code zondigen kunnen een sanctie krijgen”, aldus Descheemaeker. “Dat gaat van waarschuwing tot ontslag. Er is niet precies vastgelegd welke straf bij welke feiten hoort. Het is steeds een leidinggevende of een hogere leidinggevende die de sanctie uitspreekt.”

“Wat er met Eddy Demarez moet gebeuren? Het is zeker niet aan mij om daar over te oordelen. Maar het is duidelijk dat er een probleem is, temeer daar er nog collega’s met de commentator aan het meepraten waren. Er heerst wel een machocultuur op Sporza. Sport was in vervlogen jaren een mannenbastion. Nu is die ‘sector’ fel vervrouwelijkt en dat lijkt nog niet door heel de redactie uitgedragen te worden, om het mild te zeggen”.

LEES OOK. Uitspraken Eddy Demarez tonen dat er bij sportredactie VRT nog werk aan de winkel is: “Toch is verontwaardiging van sommigen een tikje hypocriet” (+)

“Wat betreft de handhavingsprocedure is er nog een verschil tussen contractuelen en vastbenoemde ambtenaren”, zegt Descheemaeker. “Bij contractuelen zijn er drie sancties: schriftelijke waarschuwing, ontslag en ontslag om dwingende redenen. In dat laatste geval is er geen opzeg. Bij de vastbenoemde ambtenaren zijn er twee sancties: blaam en ontslag van ambtswege. In dat laatste geval is er geen recht op een werkloosheidsvergoeding. Er is wel beroep mogelijk tegen de beslissing”.

LEES OOK. Ontslag van journalist en ook VRT zelf blijft niet buiten schot: dit vragen de Belgian Cats na kwetsende uitspraken van Eddy Demarez

(cds)

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie