Landeigenaars en boeren bezorgd: “Keren we terug naar tijdperk van prikkeldraad?”

Christophe Lenaerts van Landelijk Vlaanderen en Domein Heihuyzen op zijn terrein. 

Christophe Lenaerts van Landelijk Vlaanderen en Domein Heihuyzen op zijn terrein. ©  Mia Uydens

Malle -

“Hopelijk trekken ze hiermee de doos van Pandora niet open”, reageert Christophe Lenaerts van Landelijk Vlaanderen, de vereniging die landeigenaars op het platteland groepeert, op het nieuwe goederenrecht. Landelijk Vlaanderen spreekt van een verregaande uitholling van het private eigendomsrecht en roept de federale regering op om de wetgeving waar nodig bij te sturen. Boerenbond wil intussen dat élke landbouwgrond, zelfs als die er leeg bijligt, automatisch als bewerkt wordt beschouwd.

Kristin Matthyssen

Tijdens corona begon iedereen massaal te wandelen. Omdat het te druk werd in de bossen, stelde Christophe Lenaerts toen tijdelijk 3,6 kilometer van zijn normaal niet toegankelijke private wandelpaden open voor het publiek. Zijn privédomein Heihuyzen strekt zich uit over 400 hectaren.

Vanaf 1 september mag je als wandelaar op privégronden komen wanneer die niet bewerkt of bebouwd zijn én wanneer er geen bordje staat dat het verboden is om het terrein te betreden. Of hij al extra grote plakkaten heeft besteld om aan zijn paden, heide en bossen te hangen?

LEES OOK. Nieuw goederenrecht in september: krijgen we meer ‘verboden toegang’-borden in het straatbeeld?

“We zijn bezorgd. Tot dusver was elke private bosweg ontoegankelijk, tenzij die weg expliciet opengesteld werd zoals ik vorig jaar heb gedaan. Ik heb vorig jaar al gemerkt hoe makkelijk mensen zich van de domme houden. Ik heb mensen onder een bareel zien kruipen om vervolgens verbaasd met ‘O, mag ik hier niet zijn?’ te reageren als ik hen aansprak.”

Uitholling van het private eigendomsrecht

Lenaerts begrijpt dat er een evolutie nodig is, “maar wij vrezen dat nu de doos van Pandora opengetrokken wordt. Dit is een verregaande uitholling van het private eigendomsrecht. Het zal ook schade geven in bossen en natuur waar het niet-bewerken van de gronden net een beheersmaatregel kan zijn. Ook beheerovereenkomsten in landbouwzones zullen hier hinder van ondervinden. Deze nieuwe regelgeving werd op federaal niveau gestemd en heeft intern op tafel gelegen, zonder dat er veel ruchtbaarheid aan gegeven werd. Daarom is ze onder de radar gebleven. Ik vrees dat dit niet alleen een probleem vormt voor grootgrondbezitters, maar ook voor kleinere bosbezitters. Spijtig genoeg is de termijn om te reageren bij het Grondwettelijk Hof al verstreken. Voor veel open ruimtegebruikers en -vertegenwoordigers is dit geen goed nieuws.”

Landelijk Vlaanderen roept de federale regering op dringend de wetgeving waar nodig bij te sturen.

LEES OOK. Mag iedereen nu zomaar in mijn tuin lopen en wat als mijn hond dan iemand bijt? Vragen over nieuwe regels beantwoord

Prikkeldraad

Lenaerts vindt het ook jammer dat er nu opnieuw meer een tendens naar omheinen zal ontstaan. ”We hebben jarenlang geijverd voor minder prikkeldraad. Nu gaan we om wolven, everzwijnen en wandelaars te weren weer meer moeten omheinen.”

Een buizerd hangt vast in prikkeldraad. Door het nieuw goederenrecht zal er opnieuw meer omheind worden. 

Een buizerd hangt vast in prikkeldraad. Door het nieuw goederenrecht zal er opnieuw meer omheind worden. ©  rr

Ook landbouwers maken zich zorgen. Een akker waar niets op staat, mogen mensen vanaf 1 september betreden, zolang de eigenaar geen hinder ondervindt en de gewassen niet beschadigd worden. Verstoppertje spelen in een maïsveld mag dus niet, maar een kortgemaaid weiland betreden of met je paard dwars over een lege maïsakker galopperen in de winter wel.

Elke landbouwgrond moet volgens Boerenbond als bewerkt worden beschouwd. 

Elke landbouwgrond moet volgens Boerenbond als bewerkt worden beschouwd. ©  vrs

Woordvoerder Vanessa Saenen van Boerenbond laat weten dat wat Boerenbond betreft, alle landbouwpercelen, zelfs als ze er leeg bijliggen, als bewerkt moeten worden beschouwd. “Een leegliggend stuk landbouwgrond kan bijvoorbeeld bezaaid zijn – niet zichtbaar – maar betreding zou in dat geval tot schade aan de gewassen kunnen leiden. Grasland is een ander voorbeeld. Dat ziet er misschien onbewerkt uit, maar de boer bemest en maait. Onlangs was er nog een campagne van de Vlaamse Landmaatschappij VLM om mensen met aandrang te vragen geen selfies te nemen in bloemenranden. Die worden door boeren aangelegd in beheerovereenkomsten rond bijvoorbeeld biodiversiteit. Schade aan deze bloemenranden kan zelfs resulteren in sancties aan de boer. Wij lezen nu veel verschillende interpretaties in verband met ‘lege landbouwgronden’ en gaan zelf vanuit Boerenbond de minister raadplegen voor verduidelijking. Ons standpunt is bekend: landbouwgrond mag nooit zonder toestemming betreden worden.”

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio