Minister Lalieux stelt lijvig federaal actieplan met 145 maatregelen voor om obstakels voor mensen met handicap weg te nemen

 

 ©  BELGA

Bron: BELGA

Karine Lalieux (PS), minister bevoegd voor personen met een handicap heeft donderdag een federaal actieplan handicap met 145 maatregelen voorgesteld. Bedoeling is om de obstakels die mensen met een handicap ervaren in hun dagelijks leven geleidelijk aan te doen verdwijnen. “Het is niet aan hen om zich aan te passen aan onze samenleving, maar omgekeerd”, zei Lalieux.

De federale ministerraad keurde het actieplan midden vorige maand al goed, maar bevoegd minister Karine Lalieux stelde de concrete maatregelen uit het plan donderdagvoormiddag voor tijdens een bezoek aan het hoofdkwartier van de Brailleliga in Brussel. 

Het plan loopt van 2021 tot 2024 en omvat 145 maatregelen, waaronder 46 hoofdmaatregelen, die verspreid zijn over alle federale beleidsdomeinen heen. Zo moet minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter ervoor zorgen dat het streefcijfer van 3 procent werknemers met een handicap bij de federale overheid eindelijk wordt gehaald en zal minister van Financiën Vincent Van Peteghem in zijn fiscale hervorming rekening houden met mensen met een handicap.

Voortgangsrapport

Lalieux wil tegen eind 2022 een eerste voortgangsrapport opstellen, om in 2024 een eindverslag op te maken. Ze werkt tegelijkertijd met de deelstaten aan een interfederaal plan voor mensen met een handicap. Eind dit jaar moet er in dat kader een interministeriële conferentie handicap komen met alle bevoegde ministers, voor het eerst in tien jaar. 

“Dit plan is het resultaat van maanden werk en overleg met alle ministers en staatssecretarissen, die elk concrete maatregelen op tafel hebben gelegd. Dit is geen lijst met goede bedoelingen of lege ideeën, maar met concrete acties en doelstellingen die formeel zijn toegezegd”, verzekerde Lalieux. 

Een concrete timing voor de implementatie van alle maatregelen is er niet, maar heel wat zaken zijn intussen al gebeurd of in gang gezet, aldus de PS-minister. Het gaat onder meer over een aantal aanpassingen voor mensen met een handicap die bij de federale overheid werken of verbeteringen aan de toegankelijkheid bij de NMBS, die in het nieuwe beheerscontract met de openbaarvervoersmaatschappij worden vastgelegd.

Video

Keuze van de redactie