Olivier bleef maar aarzelen om Siska zijn liefde te verklaren, tot plots alles anders was. En toen was het te laat

Themabeeld. ©  Shutterstock

Hij was niet zot van haar. Of wel. Of niet. Het was allemaal niet zo duidelijk. Olivier was een vrije vogel, zij worstelde met haar leven. Hij hield de boot af, zij wou er voor gaan. Tot op een dag alles anders werd. “Ik kan me wel voor de kop slaan. Mocht ze nu voor mijn deur staan, ik zou niet meer twijfelen. Nu zou ik er wél voor gaan.”

Lotte Debrouwere

Meer over Lief en leed