Ongerustheid over toekomst buslijn 22 brengt bewoners samen voor buurtoverleg


 

 © Joris Herregods

Wilrijk -

De geplande inkorting van buslijn 22 blijft voor ongerustheid zorgen. Zondagmiddag namen daarom zo’n zeventig bewoners deel aan een buurtvergadering op het Dr. Donnyplein om te bespreken hoe ze verder actie kunnen voeren voor het behoud van de buslijn.

Elien Van Wynsberghe

Als deel van de hervorming van het De Lijn-netwerk wil de vervoersmaatschappij het traject van bus 22 in 2022 inkorten tot aan het crematorium. Het deel van de buslijn langs de Bist via Bloemenveld tot aan het UZA zou daardoor verdwijnen. “Er is geen duidelijkheid rond de timing, noch rond de alternatieven en hoe die er zullen uitzien. Dat de al zeer drukke lijn 33 een deel van het traject moet overnemen, lijkt alvast weinig geloofwaardig”, zegt Lien Moens van PVDA Wilrijk.

De partij organiseerde daarom samen met de actiegroep die werd opgericht voor het behoud van de buslijn en die bestaat uit bewoners én chauffeurs een buurtvergadering. “Er kwam deze week via de Wilrijkse districtsraad een vage brief die een aanbod vervoer op maat en een ‘vraagafhankelijk systeem A-flex’ vermeldt, zonder verdere uitleg. Het zou dan gaan over elektrische fietsen en deelsteps, of over een soort Uber taxi-service met een app”, zegt Moens. “Het hoeft geen betoog dat elektrische deelsteps voor de bewoners van de serviceflats en RVT Bloemenveld-Romanza geen alternatief zijn. En ook voor gezinnen met schoolgaande kinderen en woon-werkverplaatsingen slaat het aanpassen van Lijn 22 een groot gat in de mobiliteit.”

Daarom lieten de wijkbewoners, passagiers en chauffeurs zondag van zich horen. Er kwamen zo’n zeventig mensen opdagen om samen te bekijken op welke manier er verder actie zal worden gevoerd en om in kaart te brengen wat nu precies de verwachtingen zijn van het openbaar vervoer in de wijk.


 

 © Joris Herregods


 

 © Joris Herregods

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio