Nationale Bank: “Economische groei versnelt nog in derde kwartaal”

Themabeeld 

Themabeeld ©  Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Na een groei met 1,7 procent in het tweede kwartaal, zal de Belgische economie in het derde kwartaal nog iets sneller groeien: met 1,8 procent (vergeleken met het kwartaal ervoor). Dat verwacht de Nationale Bank van België.

jvhBron: BELGA

De instelling verwacht onder meer dat de consumenten meer zullen uitgeven. “De groei van de particuliere consumptie zou in het derde kwartaal zelfs nog hoger uitvallen, vooral omdat ze tijdens de eerste weken van het tweede kwartaal nog werd gedrukt door verscheidene beperkende maatregelen”, stelt de NBB. Ook de investeringen van bedrijven en van de overheid, en de investeringen in woningen, zullen volgens de prognose verder toenemen. 

De bijdrage van de netto-uitvoer tot de economische groei zal daarentegen vermoedelijk negatief uitvallen. “De sterke binnenlandse vraag stimuleert de groei van de invoer, terwijl vooral de vertragende vraag in de verwerkende nijverheid de uitvoergroei op korte termijn zou beperken”, klinkt het.

Planbureau verwacht Belgische economie nog dit jaar op precoronaniveau

De economische activiteit in België zal in de laatste drie maanden van dit jaar al het niveau van voor de coronapandemie bereiken, verwacht het federaal Planbureau dan weer. Dat is optimistischer dan eind juni.

Dit jaar zou de Belgische economie volgens de nieuwste berekeningen van het Planbureau groeien met 5,7 procent, gevolgd door 3 procent groei volgend jaar. Dat zijn iets positievere inschattingen dan in juni, toen de instelling nog dacht aan 5,5 procent en 2,9 procent. Toen was er sprake van een herstel naar het precrisisniveau begin 2022.

Ook voor de werkgelegenheid zien de prognoses er beter uit. De binnenlandse werkgelegenheid zou over 2021 en 2022 samen met 73.000 personen toenemen. Dat is meer dan de 44.000 die het Planbureau in juni vooropstelde. De groei van de werkgelegenheid zou wel stilvallen eind dit jaar, om maar geleidelijk te hernemen in de tweede helft van 2022. Daardoor zou het aantal werklozen volgend jaar toenemen met 19.000 personen.

Meer over Nationale Bank van België