Agentschap gaat in beroep tegen vergunning nieuwe studentenhome waarvoor bos moet wijken, maar universiteit blijft bij standpunt: “Alternatieven zijn er niet”

Rector Rik Van de Walle: “Er is dringend nood aan meer betaalbare kwaliteitsvolle studentenhuisvesting. We doen dit project voor de toekomstige generaties studenten” 

Rector Rik Van de Walle: “Er is dringend nood aan meer betaalbare kwaliteitsvolle studentenhuisvesting. We doen dit project voor de toekomstige generaties studenten” ©  FVV / DVH

Gent -

Het Agentschap Natuur en Bos gaat in beroep tegen de vergunning die de UGent kreeg om een bos van 4.000 vierkante meter te kappen. Volgens hen omdat de alternatieven onvoldoende bestudeerd zijn. Iets wat rector Rik Van de Walle betwist. “Alternatieve locaties op UGent campussen die voldoen aan de eisen voor grootschalige collectieve studentenhuisvesting, zijn er momenteel niet.”

Simon Dekaezemaker

Hoofdpunten

Keuze van de redactie

Video