Elia plaatst vogelkrullen op hoogspanningslijn over Rupel

Plaats waar hoogspanningslijn Rupel kruist. 

Plaats waar hoogspanningslijn Rupel kruist. © Elia

Schelle, Malderen -

Netbeheerder Elia plaatst vogelkrullen op de hoogspanningslijn die het natuurgebied Noordelijk Eiland van Wintam en de Rupel kruist. Bedoeling is deze beter zichtbaar te maken voor de vele vogels die hier passeren.

Reeds in 2012 gaf Elia de opdracht aan Natuurpunt om de hoogspanningslijnen in kaart te brengen waar vogels het hoogste risico hadden om er tegenaan te vliegen. Deze zogenaamde risicoatlas werd dit jaar geactualiseerd. Daarin staat dat in België 325 kilometer van de 5.600 km aan hoogspanningslijnen een hoog risico vormt.

De draden tussen Schelle en Malderen kleurden donkerrood. Vooral ter hoogte van de Rupel en het Noordelijk Eiland van Wintam noteerde Natuurpunt veel draadslachtoffers. Deze zone trekt heel wat watervogels aan. Deze hoogspanningslijn dwarst hier de vliegrichting van trekvogels. Bovendien verandert de hoogte van de lijnen bij het kruisen van het water.

Gevaarlijke lijn

In het verleden werden hier onder andere bergeenden, blauwe reigers, knobbelzwanen, kieviten maar ook een zeldzame lepelaar en een watersnip gevonden. Het maakt dat deze hoogspanningslijn als één van de gevaarlijkste lijnen van ons land werd omschreven.

“Door de risicovolle hoogspanningslijnen te bebakenen, kan het aantal draadslachtoffers dalen”, zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. “We zijn tevreden dat Elia de hoogspanningslijn over het Noordelijk Eiland van Wintam onder handen neemt en hopen dat Elia haar inspanningen verderzet.”

Vogelkrullen

Bij de hoogspanningslijn tussen Schelle en Malderen gebruikt Elia vogelkrullen of varkensstaartjes. Deze witte of rode spiralen worden rond de elektriciteitsdraden gedraaid. Hierdoor kunnen vogels de hoogspanningslijn beter zien. De werken worden uitgevoerd door een medewerker op een soort fiets waarmee die over de elektriciteitsdraden fietst tot op de locaties waar de vogelkrullen worden gehangen.

Een arbeider fietst over de draden

Een arbeider fietst over de draden © Elia

Vogelkrullen

Vogelkrullen © Elia

“De afgelopen jaren bebakende Elia al meer dan vijftig kilometer waar nu twee belangrijke kilometers bijkomen”, zegt Pieter Verlaak van Elia. “Om de werken veilig te laten verlopen, moest de hoogspanningslijn uiteraard uit dienst genomen worden. We leiden de elektriciteit tijdens het hangen van de bebakening om naar andere verbindingen. Dat klinkt eenvoudig maar is het niet. Deze hoogspanningslijn kruist bovendien de Rupel wat sowieso een aantal bijkomende veiligheidsmaatregelen vraagt.”

De werken die twee weken geleden zijn gestart, worden deze week afgerond.  (JEF WIJCKMANS)

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio