WoninGent in beroep opnieuw veroordeeld tot boete van 200.000 euro voor verhuren “schimmelwoningen”

De Bernadettewijk in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg ©  DBA

Bron: BELGA

De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent is ook door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot een boete van 200.000 euro waarvan 120.000 euro met uitstel. De huisvestingsmaatschappij verhuurde 17 panden, ondanks hun ongeschiktheidsverklaring.

De zaak zorgde in 2018 voor ophef tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen, nadat in een VRT-reportage panden met onder meer schimmel getoond werden. Vooral de Bernadettewijk in deelgemeente Sint-Amandsberg, een sociale woonwijk uit de jaren 20, kwam in een mediastorm terecht nadat bleek dat zeventien ongeschikt verklaarde woningen alsnog werden bewoond. Het kwam tot een rechtszaak en de sociale huisvestingsmaatschappij kreeg een boete van 200.000 euro, waarvan 120.000 euro met uitstel.

LEES OOK. De laatste inwoners van de “Schimmelwijk” die straks wordt gesloopt: “Schimmel? Als je een vlek vindt, geef ik je 100 euro” (+)

Maar WoninGent ging in beroep. In eerste aanleg had de maatschappij nog de vrijspraak gevraagd op basis van overmacht. In beroep pleitte ze schuldig, maar vroeg ze het hof om begrip. “De problemen zijn begonnen in 2011 toen er werd gefusioneerd met twee andere maatschappijen. Daardoor ging het aantal woningen in eigen bezit van 2.000 naar bijna 10.000”, duidde meester Patrick Devers. “29 miljoen euro haalt de maatschappij uit huurinkomsten, terwijl de kost voor onderhoud al 24 miljoen bedraagt. We moeten roeien met de riemen die we hebben”, trad meester Marc De Boel hem bij. De advocaten vroegen daarom een boete met een zo groot mogelijk uitstel, zodat zo veel mogelijk geld naar het herstel van de woningen kan gaan.

Twee jaar tijd

Het hof bevestigde in zijn arrest evenwel de boete van 200.000 waarvan 120.000 euro met uitstel voor de duur van drie jaar. De huisvestingsmaatschappij moet ook de panden herstellen conform de normen of afbreken en heropbouwen. Ze krijgt daarvoor twee jaar de tijd. Per dag vertraging werd er een dwangsom opgelegd van 150 euro per dag en per pand.

Advocaat Michel De Clippele, die enkele huurders van de verkommerde woningen bijstond, is blij met het arrest. “Ik ben uitermate tevreden met de uitspraak. Ik denk dat het gaat om een evenwichtig arrest. Het hof van beroep heeft een krachtig signaal gegeven dat deze wanpraktijken niet kunnen. Helaas, zijn deze legio en helaas denk ik dat dit niet de laatste zaak zal zijn die zal worden gepleit in verband met deze materie”, zegt De Clippele. “WoninGent verschuilt zich achter het feit dat ze enorm veel woningen hebben, maar dat is geen excuus. Als je als verhuurder iets verhuurt, moet het in orde zijn en zij staan niet boven de wetten.”

Zijn cliënten leefden in bijzonder ellendige omstandigheden. “Het regende binnen, de elektriciteitsdraden hingen aan het plafond, er waren ramen van plexiglas en een deskundige kwam tot de vaststelling dat er CO-gevaar was, enz. Als burger word je voor minder gestraft. Daarom is dit een krachtig signaal en daar ben ik bijzonder blij om.”

De Sint-Bernadettewijk in Gent ©  DBA

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie