Regering wil extreme porno strafbaar maken, ook al gebeurt het tussen volwassenen die er zelf voor kiezen

 

 ©  Shutterstock

De regering heeft een ontwerp tot herziening van het seksueel strafrecht ingediend dat voor een schokgolf zal zorgen binnen het BDSM-wereldje. Want elke vorm van extremere seks kan volgens het voorstel, dat veel ruimte laat voor interpretatie, strafbaar worden gesteld. Ook al gebeurt het tussen volwassenen die er zelf voor kiezen.

Thierry Goeman

Hoofdpunten

Keuze van de redactie

Video