Met deze tool kan je nagaan hoe klimaatbestendig je woning is

 

 ©  Raymond Lemmens

Bron: BELGA

Met een nieuwe online tool kunnen Vlamingen berekenen hoe klimaatbestendig hun woning en tuin zijn. Het groenblauwpeil geeft een score tussen A en F op het vlak van aspecten als wateropvang, biodiversiteit en CO2-opslag en geeft eigenaren en ontwerpers suggesties om hun score te verhogen.

Het groenblauwpeil is een initiatief van het kenniscentrum voor waterbeheer VLARIO, in samenwerking met de Vlaamse Confederatie Bouw en het Vlaams Departement Omgeving. Met de tool willen de organisaties aan burgers mogelijkheden bieden om in hun eigen huis klimaatuitdagingen te helpen aanpakken. “Veel Vlamingen weten niet waar te beginnen”, klinkt het.

Daarom ontwikkelden onderzoekers van de KU Leuven een tool die scores geeft in acht domeinen: droogte, piekafvoeren, watergebruik, overstromingen, biodiversiteit, luchtkwaliteit, verkoeling en CO2-opslag. “Met een score tussen A en F ontdekken Vlamingen hoeveel ze op elk van deze vlakken bijdragen”, zegt onderzoeker Patrick Willems. Voor domeinen waar men minder goed scoort, krijgt men suggesties voor aanpassingen om die score te verbeteren.

Walter Vits in zijn tuin. 

Walter Vits in zijn tuin. 

Vragenlijst

Walter Vits (55) uit Hoboken is een van de eerste Vlamingen die de volledige vragenlijst heeft ingevuld. “Het heeft nog geen kwartier geduurd, en ik heb er zeker iets aan gehad”, zegt hij. “Op het einde van de vragenreeks heb ik de tip gekregen om het regenwater dat in mijn tuin terechtkomt, niet meer naar de riolering te laten vloeien. Het zou beter zijn om een klein infiltratiesysteem te installeren in de tuin, zodat het water in de grond kan sijpelen. Nu blijft het na een hevige regenbui soms een beetje staan op de hoek van ons terras. Wellicht gaan we iets met die tip doen, want we waren toch al van plan om ons terras opnieuw aan te leggen.”

Walters woning (inclusief tuin) krijgt een goede score B voor het groene aspect en een gemiddelde C voor wat het blauwe aspect betreft. Gelukkig beschikt Walter over een regenwaterput en wordt het opgevangen water bijvoorbeeld gebruikt om de planten in zijn tuin water te geven, want anders zou zijn blauwe score heel wat lager geweest zijn.

 

Helft van je waterverbruik besparen

“Het ultieme doel is dat er geen druppel regenwater meer naar de riolen vloeit”, zegt Patrick Willems. “Vandaag stroomt er nog veel regenwater naar de riolen, waardoor de buizen bij een hevige regenbui verzadigd raken. Gevolg: wateroverlast. Dat hebben we deze zomer kunnen vaststellen. Ideaal is dat je het regenwater opvangt en gebruikt om bijvoorbeeld je toilet te spoelen, planten water te geven en de was te doen. Een burger kan zo makkelijk een kleine helft van zijn dagelijkse waterverbruik besparen, wat de waterfactuur natuurlijk ten goede komt. Je gaat ook veel minder leidingwater gebruiken, waardoor er minder drinkwater geproduceerd hoeft te worden.”

Steeds langere periodes van droogte

“We worden steeds vaker geconfronteerd met hevige regenbuien en langere periodes van droogte”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “De gevolgen daarvan worden ook steeds duidelijker: de snikhete zomers met watertekorten van de afgelopen jaren maakten plaats voor hevige regenbuien, met alle gevolgen van dien. We zullen allemaal  onze duit in het zakje moeten doen om ons aan de nieuwe realiteit aan te passen. Met het groenblauwpeil geven we Vlamingen een handig instrument in handen om ook hun eigen huis of perceel aan te passen en te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie