3.730 kandidaten voor 313 jobs bij Asiel en Migratie

Themabeeld 

Themabeeld ©  Marc Gysens

Liefst 3.730 kandidaten hebben zich aangemeld voor de 313 jobs die de voorbije maanden zijn opengesteld bij de diensten voor Asiel en Migratie. De eerste laureaten – terugkeerbegeleiders bij de Dienst Vreemdelingenzaken – gaan binnenkort al aan de slag, meldt bevoegd staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V).

jvhBron: BELGA

Er werd specifiek een campagne uitgewerkt – “Werken bij asiel en migratie” – om doelgericht op de juiste profielen te kunnen mikken. De jobs situeren zich bij alle diensten in de asielketen: Dienst Vreemdelingenzalen, het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en Fedasil. Die publiceren hun vacaturen ook op één website en dat blijkt ook te lonen.

Om tijd te winnen bij het uitnodigen van kandidaten werden ook computertesten op zaterdag voorzien. In volgende fases zal dat ook het geval zijn voor mondelinge proeven. De eerste laureaten kunnen binnenkort in dienst treden als terugkeerbegeleiders bij de Dienst Vreemdelingenzaken. De procedure voor de migration/protection officers zal eind oktober afgerond zijn. Dat zijn de mensen die interviews uitvoeren bij het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Dienst Vreemdelingenzaken.

De volgende dagen start een nieuwe aanwervingsgolf voor 208 mensen binnen verschillende functies op niveau C en D. Dat gaat van chauffeurs die vervoer tussen centra moeten voorzien tot veiligheidsmedewerkers in de gesloten centra. Ook jobs als psychologisch begeleider bij DVZ en sociaal werkers bij opvangcentra van Fedasil staan open.

Meer over Asiel en migratie

Video

Keuze van de redactie