Federale regering beslist: capaciteit van windmolens op zee wordt verdrievoudigd

 

 ©  Hollandse Hoogte / Flip Franssen

De capaciteit van de windmolens op zee wordt verdrievoudigd. Dat heeft de federale regering beslist. De Prinses Elisabeth zone, de tweede zone in de Belgische Noordzee waar windmolens komen, zal worden uitgebreid. Dat kan door krachtiger en grotere windmolens. Er komt ook een energie-eiland in de Noordzee. Het is niet de bedoeling dat de gezinnen de komst van de nieuwe molens zullen voelen in hun factuur, belooft de regering.

jvhBron: BELGA

Nu bedraagt de capaciteit van de windmolens op zee in de eerste zone 2,2 gigawatt (GW). Maar dat gebied is volgebouwd. Er komt, zoals bekend, een tweede zone voor windmolens op zee: de Prinses Elisabeth Zone. Het was de bedoeling dat daar nog eens 2 GW aan capaciteit zou bijkomen. Maar, zo kondigden minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) aan, die capaciteit zal worden opgetrokken tot 3,5 GW. Dat betekent dat de totale capaciteit van de windenergie op zee wordt verdrievoudigd, naar 5,8 GW.

De uitbreiding is mogelijk dankzij nieuwe technologie. Windturbines worden steeds groter en krachtiger. “De technologie is er op vooruitgegaan, de kosten zijn gedaald. We zijn tot meer in staat”, aldus Van Quickenborne over de uitbreiding van de tweede windmolenzone.

Er komt ook een energie-eiland op zee dat alle stroom verzamelt en naar land moet brengen. Dat eiland - een betonnen constructie van 5 hectare in het midden van de nieuwe windmolenzone - zal ook voor verbinding kunnen zorgen met windparken in andere landen, bijvoorbeeld Denemarken. Het is de bedoeling dat het eiland tegen midden 2026 gebouwd zal zijn.

In 2027 moeten de nieuwe molens al elektriciteit leveren. Op die manier zullen alle 5 miljoen Belgische gezinnen van stroom kunnen worden voorzien, of in totaal 30 procent van de elektriciteitsvraag in ons land. Nu dekken windmolens op zee 10 procent van ons elektriciteitsverbruik.

Vandaag betalen de gezinnen voor de steun aan de bestaande windmolens op zee. Het is evenwel de bedoeling om de nieuwe windparken op zee met zo weinig mogelijk tot zelfs geen subsidies van de overheid te realiseren. Een beslissing daarover volgt later. “Maar wellicht komen ze er zonder subsidie”, maakt minister van energie Van der Straeten zich sterk. Meer zelfs, de turbines kunnen zelfs geld opleveren voor de overheid. “We overwegen om bij hoge stroomprijzen de winsten te laten delen met de overheid, zodat wind op zee ook winst op zee wordt”, aldus de Groen-minister. Concreet zou vanaf een bepaalde stroomprijs een deel van de winsten die worden gemaakt terugvloeien naar de staat.

Meer hernieuwbare energie in eigen land zorgt er volgens Van der Straeten voor dat we minder afhankelijk worden van energie uit het buitenland. “Met meer hernieuwbare energie waren we beter beschermd geweest tegen de hoge prijzen vandaag”, argumenteert ze.

De stroom die op zee wordt geproduceerd en via het energie-eiland aan land komt, moet wel nog bij de gezinnen en bedrijven raken. Daarom werkt ons land ook aan een versterking van het stroomnet op land. Hoogspanningsbeheerder Elia bouwt aan een nieuwe hoogspanningslijn in West-Vlaanderen: Ventilus. In Henegouwen is dat de Boucle du Hainaut. Maar dat loopt niet zonder slag of stoot. De hoogspanningsbeheerder krijgt af te rekenen met erg veel verzet van buurtbewoners. Van der Straeten zegt er evenwel “alle vertrouwen” in te hebben dat die infrastructuur er op tijd komt.

Meer over Windenergie

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie