30 jaar en al uitgerangeerd: 85.000 ambtenaren vervroegd op rust, onder wie veel jongere mensen en leerkrachten

Petra De Sutter (Groen) is als minister van Ambtenarenzaken bevoegd voor het ziektepensioen.  

Op alle mogelijke manieren wil de regering de 500.000 langdurig zieke werknemers weer aan het werk krijgen, desnoods met sancties. Maar wanneer het over de eigen ambtenaren gaat, blijkt dat ineens minder prangend. Wie te lang ziek is, wordt nog steeds vervroegd met pensioen gestuurd, ongeacht de leeftijd. De teller stond vorig jaar op 85.000 ziektepensioenen. Een aanzienlijk deel komt uit het onderwijs, ondanks het nijpende lerarentekort.

Pieter Lesaffer
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer