Vlaams Parlement vraagt bredere testing op PFOS en extra ‘boots on the ground’ in Zwijndrecht

 

 ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Er moeten meer mensen uit de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht de kans krijgen om een bloedonderzoek te laten doen naar hun PFAS-blootstelling. Daarnaast komt er, naar het voorbeeld van Umicore in Hoboken, een soort lokale crisiscel waar bewoners terecht kunnen voor hun vragen en advies. Dat staat in een resolutie die het Vlaams Parlement woensdag unaniem heeft goedgekeurd na wat parlementair duw- en trekwerk.

Bron: BELGA

De resolutie komt er na de bekendmaking van het bloedonderzoek bij 800 omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Daaruit bleek dat meer dan 90 procent van de onderzochte inwoners te hoge PFOS-waarden in het bloed heeft. Bij 59 procent van de omwonenden zijn de waarden zo hoog dat ze mogelijk gezondheidsrisico’s op lange termijn inhouden. Slechts bij 9 procent van de deelnemers zijn de richtwaarden ‘veilig’. 

Na een debat in het parlement, met ook vragen aan de bevoegde ministers Zuhal Demir en Wouter Beke, diende eerst oppositiepartij Groen een resolutie in met daarin onder meer het voorstel om aan meer omwonenden de kans te geven zich te laten testen. 

Bijkomende capaciteit

De meerderheid kwam daarop met een eigen resolutie op de proppen. In dat voorstel wordt volgens N-VA-parlementslid Koen Daniëls voorgesteld om de huidige onderzoekscapaciteit “maximaal in te zetten” en om tegelijk “bijkomende capaciteit te zoeken om zoveel mogelijk mensen in een bredere perimeter rond het bedrijf 3M de kans te geven zich te laten onderzoeken”. Daarnaast vraagt de resolutie om alle kosten (op het vlak van gezondheid en bodemvervuiling en -sanering) te verhalen op 3M. 

Op aandringen van de linkse oppositie werd op de valreep nog een amendement toegevoegd dat voorziet in extra ‘boots on the ground’ die moeten helpen om betrokken bewoners te informeren en adviseren. Zo wordt concreet aan de regering gevraagd om naar het voorbeeld van Umicore in Hoboken de capaciteit van de MMK (medisch milieukundigen) van de Logo’s (lokaal gezondheidsoverleg) te versterken “zodat de inwoners daarbij terecht kunnen met hun vragen en voor concreet advies”. De kosten hiervan zouden ook verhaald worden op 3M.

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie