Paus Franciscus bereid naar Canada te reizen om spijt te betuigen voor vele overlijdens van kinderen in internaten van Katholieke Kerk

 

 ©  AFP

De Canadese bisschoppen hebben paus Franciscus uitgenodigd voor een bezoek als onderdeel van de verzoening met de inheemse bevolking. Volgens een door Kerknet aangehaald communiqué van de persdienst van de Heilige Stoel heeft de kerkleider zich bereid verklaard om op een nog nader te bepalen datum een bezoek te brengen aan hun land.

Bron: BELGA

De bisschoppen nodigden de paus uit als onderdeel van het al enige tijd lopende proces van verzoening met de inheemse bevolking, waarvan de kinderen decennialang in opdracht van de Canadese regering bij hun ouders werden weggehaald om te incultureren. Heel wat van hen kwamen terecht in internaten van de Katholieke Kerk, waar vele kinderen stierven door ontberingen.

Paus Franciscus sprak op 6 juni 2021 zijn ontzetting uit over de dramatische ontdekking van 200 kinderlijken van inheemse afkomst in een residentiële school in Kamloops. De Canadese bisschoppen hebben inmiddels een mea culpa uitgesproken. Zij beloofden ook een tegemoetkoming van 30 miljoen Canadese dollar voor de komende 5 jaar aan de nabestaanden van de slachtoffers en voor projecten die de inheemse bevolking ten goede komen. Toen al werd de wens uitgesproken dat de paus het land zou bezoeken om er persoonlijk een spijtbetuiging uit te spreken, zoals hij dat eerder ook al heeft gedaan voor de oorspronkelijke bewoners van Latijns- en Noord-Amerika en tijdens verschillende ontmoetingen in Europa en de VS met slachtoffers van seksueel misbruik.

Internaten

Volgens historici overleden naar schatting 4.000 van de ongeveer 150.000 inheemse kinderen die van het einde van de 19de eeuw tot het einde van de jaren 1960 in internaten werden geplaatst. Inheemse kinderen werden al die tijd van hun ouders gescheiden om hen te assimileren. De laatste van die instellingen werd in 1978 gesloten. In 2015 publiceerde een Waarheids- en Verzoeningscommissie een rapport in opdracht van de Canadese regering waarin de verwaarlozing en de mishandeling werden gedocumenteerd. Daarin werd ook gewezen op de betrokkenheid van Canadese kerkelijke structuren, niet alleen van de katholieke maar ook van de Anglicaanse Kerk.

Sinds de start van dit jaar werden in massagraven op verschillende plaatsen al 900 stoffelijke overschotten teruggevonden van  vermoedelijk inheemse kinderen die bij hun ouders waren weggehaald en het slachtoffer werden van mishandeling en verwaarlozing, aldus Kerknet.

Meer over Paus Franciscus

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie