Frank Deboosere beloont leerlingen Campus Caputsteen voor acties rond verkeersveiligheid

XIU-peter Frank Deboosere fluit de fietswedstrijd op gang. © Dirk Vertommen

Mechelen -

Naar aanleiding van de Fluodag kregen de leerlingen van het Busleyden Atheneum Campus Caputsteen in Mechelen bezoek van weerman Frank Deboosere. Ze werden beloond voor hun inzet op het vlak van verkeersveiligheid en hielden ook een fietswedstrijd tegen andere scholen.

Stijn Van de Sande

De Fluodag is een initiatief van vzw XIU, dat in 2008 werd opgericht na enkele tragische ongevallen. “Ons belangrijkste doel is de verkeersveiligheid voor kinderen en jongeren vergroten”, zegt Isabelle Vercruysse. “Dat doen we onder andere door de drempel om acties rond verkeersveiligheid te organiseren te verlagen voor scholen. We begonnen in West-Vlaanderen, maar zijn intussen in heel Vlaanderen actief. 226 secundaire scholen nemen deel.”

Eén van die scholen is het BA Campus Caputsteen in Mechelen. “We hebben al verschillende initiatieven genomen”, zeggen leerlingen Lien en Myrre en leerkracht Jo ‘Jo Fluo’ Wouters. “We deelden onder andere traktaties uit aan alle leerlingen die in fluo naar school kwamen. En de leerlingen die niets fluo hadden, kregen iets waardoor ze toch zichtbaar waren. Het klopt dat fluo niet echt mooi is, maar als we het allemaal dragen, zijn we allemaal gelijk.”

De leerlingen van Campus Caputsteen werden door XIU in de bloemetjes gezet voor hun inzet op het vlak van verkeersveiligheid. Er was onder andere een fietswedstrijd waarin de jongeren het op de rollen opnamen tegen de leerlingen uit vier andere scholen. En ook peter Frank Deboosere was van de partij. “Word gezien, want anders ben je gezien”, zegt hij. “Als fiere Mechelaar passeer ik hier geregeld. Ik zie dan hoe goed de leerlingen verlicht zijn. Dat stemt me tevreden.”

Myrre, Lien, Frank Deboosere en leerkracht ‘Jo Fluo’. © Dirk Vertommen

“De jeugd is enorm bezig met de klimaatverandering en pakt veel meer de fiets”, zegt de bekende weerman. “Dat kan ik alleen maar toejuichen. Het is dan wel enorm belangrijk dat je zichtbaar bent. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. Ook al loop je erbij als een half versierde kerstboom, zeker tijdens de donkere dagen zijn verlichting en fluo attributen belangrijk. Ze kunnen letterlijk je leven redden.”

Zowel het schoolbestuur als Frank Deboosere kreeg een lichtgevende eend van XIU. Ook de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) kreeg de erkenning. Onder meer voor hun actie ‘Helm Op Fluo Top’. “Daarmee zetten we in 1.700 basisscholen in op verkeersveiligheid”, zegt Werner De Dobbeleer. “Dat doen we bijvoorbeeld aan de hand van workshops. Maar de zichtbaarheid van de kinderen is niet genoeg. Ook de andere weggebruikers moeten zich aanpassen. Zo is het respecteren van de maximumsnelheid enorm belangrijk om onze doelstelling van nul verkeersdoden te halen.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus