Meer dan duizend burgers beleggen in windmolens in haven: “Zo bannen we fossiele brandstoffen”

Wanda en haar man Erik behoren tot de 1.380 coöperanten die de nieuwe windmolens mee financierden, net zoals hun twee kinderen: “Elk lid van ons gezin heeft 3.000 euro in dit project belegd.” ©  PDR

Antwerpen -

De vennootschap Vleemo 3 heeft zondag in het Albertdok in de Antwerpse haven vier nieuwe windmolens geopend. Ze zijn mee gefinancierd door 1.380 burgers, die coöperant zijn van Wind voor A. Vorig jaar kregen de coöperanten een dividend van 3%.

Christof Willocx

Wanda Van de Velde (54) uit Borsbeek heeft zondag samen met haar man Erik Ruwalder vier nieuwe windmolens bezocht in Albertdok Oost in de Antwerpse haven. Dat was geen toevallig uitstapje: het koppel heeft de windmolens namelijk mee betaald, samen met hun twee volwassen kinderen ... en 1.376 andere burgers. Ze deden dat door aandelen te kopen van de coöperatie Wind voor A. Die is in de zomer van 2019 opgericht, om burgers meer te betrekken bij investeringen in groene energie. De 1.380 coöperanten hebben samen 3,5 miljoen euro in windmolens belegd. Een aandeel kost 125 euro. Het maximale bedrag dat iemand mag investeren, is 3.000 euro.

“Elk lid van ons gezin heeft 3.000 euro in dit project belegd”, zegt Wanda Van de Velde. “De opbrengst die we hiervoor krijgen, is mooi meegenomen. Maar we doen dit vooral omdat we willen meewerken aan de vergroening van onze energievoorziening. We horen elke dag over wat er mis gaat met het klimaat. Wij willen met deze belegging ons steentje bijdragen aan een groenere samenleving. Ook de locatie van de windmolens speelt voor ons een belangrijke rol. Doordat ze in de haven staan, nemen ze bijvoorbeeld geen zicht op de natuur weg.”

“Relatief veilige belegging”

Ook Marc Claeys (59) uit Zwijndrecht heeft 3.000 euro in Wind voor A geïnvesteerd. “Ik wil mee mijn schouders zetten onder het bannen van fossiele brandstoffen uit de maatschappij”, zegt Marc. “Als arts ben ik heel begaan met de gezondheid van mensen. Bovendien ben ik een beetje chauvinistisch. Dat dit een Antwerps project is, speelt dus mee. Volgens mij is dit ook een relatief veilige belegging. De kans dat er grote fouten met dit windmolenpark in de haven gebeuren, is vrij klein.”

Ook Marc Claeys uit Zwijndrecht heeft 3.000 euro geïnvesteerd: “Ik wil meehelpen om fossiele brandstoffen te bannen.” ©  PDR

Wanda en Marc doen deze investering in de eerste plaats omdat ze voorstander zijn van windenergie, en niet omdat ze er veel geld mee willen verdienen. Maar het rendement is op het eerste gezicht niet slecht. Vorig jaar besliste de algemene coöperantenvergadering dat de beleggers een dividend van 3% krijgen. Voor een investering van 3.000 euro gaat het dus om een opbrengst van 90 euro. Op een spaarboekje krijg je vandaag een rente van maximaal 0,70% per jaar, en meestal is het nog minder.

Kanttekeningen

Er zijn wel twee kanttekeningen. In de eerste vijf jaar kun je de aandelen in Wind voor A niet verkopen. En Wind voor A moet van het dividend 30% roerende voorheffing afhouden. Die belasting kun je wel terugvorderen via de belastingbrief. Want de eerste 800 euro dividenden die je in een jaar verdient, zijn vrijgesteld van belastingen. De opbrengst van de windmolens hangt voor de coöperanten trouwens niet rechtstreeks af van de hoeveelheid energie die de windmolens opwekken. “Het hangt af van de rente die de vennootschap Vleemo 3 aan Wind voor A betaalt”, zegt John Vanwynsberghe, algemeen directeur van Hefboom, een van de organisaties die de coöperatie Wind voor A heeft opgericht.

 ©  pdr

“Wind voor A verzamelt het geld van de coöperanten en leent het geld uit aan Vleemo 3, die er de windmolens mee bouwt”, verduidelijkt Vanwynsberghe. “Vleemo 3 betaalt aan Wind voor A een rente van 3,75%. Na aftrek van de kosten voor de coöperatie schoot er vorig jaar nog 3% van de opbrengst voor de coöperanten over. Het is een win-winsituatie: Vleemo 3 heeft mede dankzij dit project nog andere financieringsbronnen dan de bank en vergroot het draagvlak voor windmolens bij de bevolking, en de burgers krijgen een stabiel rendement.”

“Vleemo 3 heeft mede dankzij dit project nog andere financieringsbronnen dan de bank en vergroot het draagvlak voor windmolens bij de bevolking”

John Vanwynsberghe, algemeen directeur van Hefboom

Energie voor meer dan tienduizend gezinnen

De vier nieuwe windmolens die zondag in Albertdok Oost werden geopend, zijn niet de enige die mee door de coöperanten zijn betaald. Vleemo 3 opende deze maand aan de Van Cauwelaertsluis in de Antwerpse haven ook al een windmolen met geld van Wind voor A. “De vijf windmolens die mee door Wind voor A zijn gefinancierd, leveren stroom aan meer dan tienduizend Antwerpse gezinnen”, zegt David Daggelinckx, algemeen directeur van Vleemo 3. 85% van de coöperanten van Wind voor A komt uit de ruime regio van de stad Antwerpen. De gemiddelde leeftijd van een coöperant schommelt tussen 50 en 60 jaar.

Expert: “Besef dat dit een risicovolle belegging is”

Econoom Pascal Paepen (Thomas More Hogeschool) vindt de belegging in windmolens oké. “Maar je moet wel beseffen dat het een risicovolle belegging is en dat je op lange termijn meer rendement kunt halen met een groen beleggingsfonds”, zegt hij.


Pascal Paepen vindt het goed dat burgers investeren in windmolens en zo actief meewerken aan de opwekking van groene energie. “Het risico is relatief beperkt, omdat coöperanten tot maximaal 3.000 euro per persoon in dit project mogen beleggen”, zegt hij. “Maar een coöperant moet wel beseffen dat er risico’s verbonden zijn aan deze belegging. De vennootschap die een lening krijgt met het geld van de coöperanten, kan failliet gaan. In dat geval is de kans erg klein dat coöperanten hun geld terugzien. Een ander nadeel is dat coöperanten hun aandelen in de eerste vijf jaar niet kunnen verkopen. Op de beurs kan dat wel. Je hebt op de beurs dus meer vrijheid.”

Pascal Paepen zegt dat er betere alternatieven zijn voor wie in groene energie wil beleggen. “Je zult op lange termijn, bijvoorbeeld op tien jaar tijd, meer rendement halen als je belegt in een fonds met aandelen van bedrijven die actief zijn in groene energie. Want dan doe je meer aan risicospreiding. Als één bedrijf het iets minder goed doet, kan dat worden opgevangen door een ander bedrijf dat het beter doet. Bovendien investeer je dan echt in allerlei groene innovaties, in plaats van in windmolens alleen.”
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus