En toen waren ze nog maar met vijf: zelfs verkeersbord kan dodelijke aanrijding overstekende ganzen niet voorkomen

Chantal Geniar, die het dode dier zag liggen,  bij de familie ganzen, die sinds maandag dus één lid minder telt. 

Chantal Geniar, die het dode dier zag liggen, bij de familie ganzen, die sinds maandag dus één lid minder telt. © JAA

Schoten -

Maandag werd in de Sluizenstraat een gans aangereden, met dodelijke afloop voor het dier. Chantal Geniar, die de pechvogel deze ochtend langs de kant van de weg zag liggen, is er het hart van in. “Pas toch alsjeblief je rijgedrag aan in de buurt van onze Schotense ganzenfamilie”, doet de dierenvriend een dringende oproep.

Jan Auman

Hoe het ongeluk precies is gebeurd en wie erbij betrokken was, is niet bekend. Zowel bij het dierenasiel, de lokale politie als Houthandel Segers werden geen meldingen gedaan. “Toch lag het dier, met de staart naar omhoog, duidelijk levenloos langs de Sluizenstraat, niet ver van de houthandel. Aan de grootte te zien, dacht ik eerst dat het een plastic zak was die daar in de goot lag. Mijn maag draaide om toen ik dichterbij gekomen duidelijk kon zien dat het om één van de bekende ganzen ging”, is Chantal nog altijd wat van slag.

“Ik was onderweg naar m’n moeder voor een consultatie in het ziekenhuis en had geen tijd om een foto te maken. Toen ik later op de dag opnieuw passeerde, was het kadaver weg. Naar dagelijkse gewoonte telde ik de andere dieren en kwam uit op slechts vijf vogels. Vier witte en een jonger exemplaar met bruingrijs vederpak. Ze missen dus één vriendje. En zij niet alleen. Ik ook.”

Dierenvriend Chantal Geniar bij het officiële waarschuwingsbord dat de gemeente onlangs in de Sluizenstraat zette.

Dierenvriend Chantal Geniar bij het officiële waarschuwingsbord dat de gemeente onlangs in de Sluizenstraat zette. © JAA

Verkeersbord

De tamme neerhofdieren vormen sinds enige tijd een vertrouwd beeld op de kanaaloever ter hoogte van de woonboten, iets voorbij sluis 10 richting Schoten-centrum. Chantal is niet het enige lid van de officieuze ganzenfanclub. Hoewel afgeraden door de milieudienst, komen sommige mensen de dieren zelfs voederen. De ganzen steken geregeld - in ganzenpas en dus eerder op het gemak - de drukke Sluizenstraat over. De meeste automobilisten vinden het wel een amusant tafereel. Ze trappen spontaan op hun rem voor de ganzenfamilie. Maar midden in die chicane van opeenvolgende bochten, leidt dat soms toch tot gevaarlijke situaties.

Op vraag van ongeruste omwonenden, zette de gemeente na bemiddeling van de wijkregisseur van de lokale politie enkele maanden geleden nog een officieel verkeersbord. Dat wijst op de mogelijkheid van de overstekende ganzen. Maar dat heeft dus niet kunnen verhinderen dat alvast één dier de overkant van de Sluizenstraat en het einde van 2021 niet heeft gehaald.

Op sociale media drukken dierenvrienden hun afgrijzen uit over het gebeuren, ook al omdat de dieren zo’n hechte groep vormen. Andere Schotenaren lijken minder onder de indruk en wijzen erop dat de ganzen soms zelf agressief en blazend durven uithalen naar passanten op het jaagpad.

Chantal Geniar maakt alleszins van de gelegenheid gebruik om mensen op het hart te drukken extra goed uit te kijken wanneer ze de ganzenfamilie naderen daar in de Sluizenstraat ter hoogte van het dierenasiel.

Chantal maant chauffeurs aan om op de Sluizenstraat - waar je sinds enige tijd maar 50 km per uur mag rijden, te vertragen voor de ganzen.

Chantal maant chauffeurs aan om op de Sluizenstraat - waar je sinds enige tijd maar 50 km per uur mag rijden, te vertragen voor de ganzen. © JAA

Eieren schudden

De gemeente lijkt niet van plan de ganzen weg te halen. “Er leven op en langs de vaart drie van zulke groepen tamme ganzen op ons grondgebied. We krijgen regelmatig de vraag om ze te vangen en uit te zetten in de natuur. We doen dat niet omdat er evenveel mensen zijn die daar niet van willen weten en de ganzen zien als hun ‘net-buiten-de-deur-huisdier’. De ganzen afvangen zou zelfs een storm van protest veroorzaken. Ze zomaar uitzetten in de natuur is trouwens niet aangewezen want ze verstoren de natuur ernstig”, aldus milieuambtenaar Dirk Vercammen.

Om de ganzenpopulatie niet te laten uitdijen, vraagt de gemeente aan het Vogelopvangcentrum van Brasschaat-Kapellen wel om de eieren in de ganzennesten langs de vaart te ‘schudden’ in de zomer. Dit is volgens de gemeente de meest diervriendelijke gezinsplanning voor deze oeverbewoners. ( jaa)

De overblijvende ganzen lijken te vragen waar hun zesde lid van de familie gebleven is. 

De overblijvende ganzen lijken te vragen waar hun zesde lid van de familie gebleven is. © JAA

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio