Coronacommissariaat pleit niet voor verplichte vaccinatie, wel voor “coronacertificaat”

 

 ©  BELGA

Het coronacommissariaat pleit niet voor een verplichte vaccinatie tegen Covid-19, blijkt uit een nota die donderdagavond naar de leden van het Overlegcomité en het voorzitterschap van de Kamer is gestuurd. Pedro Facon en zijn team geven de voorkeur aan de invoering van een “coronacertificaat”. Dat staat te lezen in het document, dat Belga kon inkijken.

gjsBron: BELGA

Het coronacommissariaat is van mening dat het coronacertificaat als hoofddoel zou hebben om bij te dragen tot een hogere vaccinatiegraad, in plaats van een middel te zijn om het risico op besmetting bij bepaalde activiteiten te beperken, zoals bij het oorspronkelijke Covid Safe Ticket. Een hogere vaccinatiegraad helpt ernstige gevallen en ziekenhuisopnames verminderen, herhaalt het commissariaat.

In dit scenario zou dat instrument een vaccinatiecertificaat worden en zou het herstelcertificaat worden afgeschaft. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij hoge viruscirculatie, zou het vaccinatiecertificaat kunnen worden gecombineerd met een testcertificaat. Het gebruik ervan moet echter worden beperkt in het kader van de epidemiologische situatie, die eventueel in de veelbesproken coronabarometer wordt omschreven, en alleen in bepaalde contexten worden gebruikt. Voor essentiële activiteiten mag het certificaat nooit worden gevraagd.

Breder beleidspakket

Het coronacertificaat moet echter deel uitmaken van een breder beleidspakket, als onderdeel van het “gatenkaasmodel”. Het coronacommissariaat erkent echter dat er geen perfecte en 100 procent doeltreffende maatregelen tegen het virus bestaan.

Premier Alexander De Croo, de minister-presidenten en de Kamervoorzitter hebben de nota donderdagavond ontvangen met het oog op de vergadering van het Overlegcomité volgende week en de debatten die in de Kamer zijn gepland over de wenselijkheid van verplichte vaccinatie. Het coronacommissariaat vindt dat er behalve een politiek ook een maatschappelijk debat of zelfs een referendum kan worden overwogen.

Vergadering

Donderdagavond vond ook een vergadering met de minister-presidenten plaats over de coronabarometer, het belangrijkste agendapunt op het komende Overlegcomité. In de Kamer zal de commissie Volksgezondheid hoorzittingen houden voor een politiek debat dat eind februari wordt verwacht, zei Kamervoorzitster Eliane Tillieux woensdag.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Meer over Coronavirus

Video

Keuze van de redactie