School en kinderopvang gaan beter samenwerken om moeilijke overgang naar kleuteronderwijs beter te laten verlopen

Directeurs Inge Moïs en Sam Rely zien heel wat mogelijkheden om het kleine kleutertjes makkelijker te maken tijdens de overstap van de kinderopvang naar de kleuterschool.© hsb

Leuven -

In de Sint-Jansschool in Leuven is een proefproject gestart dat moet onderzoeken hoe de overgang voor peutertjes naar het kleuteronderwijs beter kan verlopen. Ze gaan daarvoor intens samenwerken met kinderdagverblijf De Slabbertjes, maar ook met de buurtwerking en de voor- en naschoolse opvang Fabota.

Hannelore Smitz