Partij mikt op kleine, moderne reactoren

CD&V wil wetswijziging om bouw van nieuwe kerncentrales mogelijk te maken

De oude, grote kerncentrales moeten dicht, vindt CD&V maar voor kerncentrales van de vierde generatie wil ze wel plaats maken. 

De oude, grote kerncentrales moeten dicht, vindt CD&V maar voor kerncentrales van de vierde generatie wil ze wel plaats maken. ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Met een wijziging van de wet op de kernuitstap wil CD&V de deur openzetten naar nieuwe, kleinere kerncentrales. Volgens het voorstel moet de regering nieuwe technologische voorwaarden vastleggen waar enkel nucleaire installaties van de vierde generatie aan voldoen, en dus niet de bestaande Belgische kerncentrales.

Hannes Cattebeke

Eind december sprak de federale regering af dat er nog tot midden maart kan worden gezocht naar een alternatief voor de huidige kerncentrales. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zoekt de resterende megawatts die nodig zijn voor de bevoorradingszekerheid in gascentrales. Het langer openhouden van de huidige kerncentrales is voor haar geen optie.

Als tegemoetkoming aan de voorstanders van kernenergie voorzag de regering wel dat er 100 miljoen euro extra komt voor het onderzoek naar kerncentrales van de vierde generatie. CD&V-Kamerleden Leen Dierick en Servais Verherstraeten springen nu op die kar.

“De wet op de kernuitstap uit 2003 voorziet niet alleen dat de huidige kerncentrales na veertig jaar geen elektriciteit meer mogen produceren, ze laat ook niet toe dat een nieuwe nucleaire centrale kan worden opgericht of uitgebaat”, zegt Dierick. Binnen de federale regering wil MR dat de poort naar kernenergie opnieuw helemaal wordt opengezet, “maar wij willen die mogelijkheid enkel openlaten voor de vierde generatie kernreactoren.”

Kleine modulaire reactoren (Small Modular Reactors, of SMR) kunnen volgens CD&V een onderdeel vormen van de energietransitie die is ingezet.

“Wereldautoriteit”

Volgens Dierick kunnen die centrales, eens een project rond is, op tien jaar tijd gebouwd worden. Modulair be­tekent dat de centrales meer met modules kunnen worden gebouwd die in een fabriek worden geassembleerd. De projecten in het buitenland variëren van microcentrales, die 10 megawatt produceren, tot grotere exemplaren van 300 megawatt. China en Rusland hebben al enkele actieve SMR’s. In onder meer Frankrijk en de VS is men gestart met de bouw. “Ons land is op het vlak van innovaties in kernindustrie een wereldautoriteit”, zegt Dierick. “Het zou gek zijn om die jarenlange ervaring niet te benutten.”

CD&V stelt voor dat de re­gering de technologische voorwaarden voor de nieuwe kerncentrales vastlegt, maar dat ook het parlement zes maanden krijgt om er zijn zeg over te doen. Een nieuw op te richten federale adviesraad moet de regering bijstaan om de voorwaarden te bepalen.

LEES OOK. Kerncentrales kunnen “technisch gezien” dan toch open blijven, maar die deur lijkt meteen weer dichtgeslagen

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Meer over Kernenergie

Video

Keuze van de redactie