Het tussentijdse rapport van de Vlaamse regering

Het rapport van Ben Weyts (N-VA): “Op één belangrijke werf krijgt hij een onvoldoende”

 

 ©  Dieter Telemans

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) was goed op weg om een van de primussen in de Vlaamse regering te worden. Tot hij zich verkeek op de vierde coronagolf en zonder plan B de scholen bleef openhouden. Ook zijn gebrekkige antwoord op het lerarentekort is een ferme smet op zijn blazoen.

Jens Vancaeneghem

Meer over Vlaamse regering

Hoofdpunten

Keuze van de redactie

Video