Stadsregio Turnhout breidt uit met Lille en Kasterlee en krijgt nieuwe naam: “De toetreding brengt een nieuwe dynamiek”

Burgemeester Ward Kennes van Kasterlee en burgemeester Marleen Peeters van Lille bij de opening van het nieuwe fietspad tussen Poederlee en Lichtaart. Beide gemeenten treden samen toe tot Stadsregio Turnhout, al komt er snel een nieuwe naam zonder de term ‘stad’. © BVdL

Lille, Kasterlee, Turnhout, Beerse, Vosselaar, Oud-Turnhout -

De lokale besturen van Lille en Kasterlee treden toe tot de Stadsregio Turnhout. Dit betekent dat het samenwerkingsverband tussen Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar uitbreiding neemt met twee extra Kempense gemeenten. Al verdwijnt binnenkort de naam stadsregio en zoeken de gemeenten naarstig naar een nieuwe benaming zonder de term stad. “Het woord stad horen we hier niet graag”, zegt Marleen Peeters (N-VA), burgemeester van Lille.

Bart Van den Langenbergh

Lille en Kasterlee hebben een tijd geleden de banden al nauwer aangehaald maar de twee gemeenten geprangd tussen Herentals en Turnhout maakten nog geen onderdeel uit van een samenwerkingsverband binnen de Kempen. Omdat de Vlaamse regering al langer aanstuurt op regiovorming waarbij kleinere gemeenten zouden passen in een groter geheel, gingen de neuzen van Lille en Kasterlee enerzijds in de richting van Neteland (Herentals, Olen, Herenthout, Vorselaar en Grobbendonk) en anderzijds naar de Stadsregio Turnhout (Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar).

Lille en Kasterlee zitten op het vlak van veiligheid al bij de politiezone regio Turnhout en bij de hulpverleningszone Taxandria met binnenkort een eigen brandweerkazerne in Lille. Uiteindelijk hakten de twee gemeenten de knoop door en beslisten ze om toe te treden tot de projectvereniging Stadsregio Turnhout. De gemeenteraden van Kasterlee en Lille hebben deze week het licht op groen gezet voor de toetreding. Dit betekent dat dit nieuwe samenwerkingsverband voortaan bestaat uit zes gemeenten in plaats van vier.

 ©  gva

Mobiliteit en woonbeleid

“In de afgelopen twee jaar is de interesse alleen maar toegenomen. De toetreding tot deze projectvereniging betekent dat we mee inspraak hebben”, zegt Ward Kennes (CD&V), burgemeester van Kasterlee. “We gaan onze bestaande samenwerking met de gemeenten in Neteland terugschroeven. Het heeft geen zin om samen te werken met twee regio’s. We gaan wel enkele dossiers op het vlak van subsidies samen met Neteland afwerken maar ondertussen kijken we richting het noorden. We zitten al in dezelfde brandweer- en politiezone en werken ook samen rond noodplanning. We denken dat we op domeinen zoals woonbeleid, mobiliteit en Huis van het Kind goed kunnen samenwerken. Het mag duidelijk zijn dat gemeentebesturen voor alsmaar grotere uitdagingen staan. Voor Vlaanderen zijn gemeenten van rond de 20.000 inwoners niet van die orde dat ze alles alleen kunnen doen.”

RIT

Alle gemeenten willen verder inzetten op de meerwaarde van samenwerken op een grotere schaal. Een overgangsstructuur moet de nieuwe samenwerking op inhoudelijk, financieel en organisatorisch vlak verder uitdiepen. De eerste drastische wijziging is een nieuwe naam voor Stadsregio Turnhout. Er is voorlopig gekozen voor de werknaam RIT. “Lille en Kasterlee gaven aan dat ze liever niet de term stad horen in het samenwerkingsverband, wat begrijpelijk is”, zegt Bart Craane (CDE-Vlim.be), burgemeester van Beerse en huidig voorzitter van Stadsregio Turnhout. “We hebben de hulp ingeschakeld van een communicatiebureau, maar er kwam niet meteen een geschikte naam uit de bus. Daarom beslisten we om de term RIT te nemen als werktitel. RIT kan staan voor Regiovorming In Turnhout of Regio In Transitie. Met de toetreding van Lille en Kasterlee komt er een nieuwe dynamiek. We bekijken de komende maanden op welke domeinen we kunnen samenwerken. In tegenstelling tot bij Neteland is het bij ons geen ‘alles of niets’-verhaal.”

Gelijkwaardige partners

Ook de gemeenteraad van Lille schaarde zich achter het nieuwe samenwerkingsverband. “We kiezen voor een logische partner omdat we er ook dicht bij aanleunen. We kunnen samen de krachten bundelen en samen naar de toekomst gaan”, zegt eerste schepen Luc De Backer (Inzet) van Lille. Burgemeester Marleen Peeters (N-VA) wees ook op het belang van de nieuwe naam. “Het woord stad horen we hier niet graag. We zijn een regio in ontwikkeling”, aldus Marleen Peeters. “Omdat zowel Lille en Kasterlee bij wijze van spreken weeskindjes waren in de Kempen besloten we om ons aan te sluiten bij een groter geheel.” Oppositielid Wim Peeters (CD&V) vroeg de gemeente wel om erop toe te zien dat de nieuwe leden niet stiefmoederlijk zouden worden behandeld en als gelijkwaardige partners worden beschouwd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus