Groot ‘ventilatieplan’ voor alle publiek toegankelijke plaatsen op komst: uitbaters krijgen 12 maanden om huiswerk te maken

 ©  BELGA

De federale regering heeft een akkoord over een nieuw ventilatieplan voor alle publiek toegankelijke plaatsen, waaronder cafés, restaurants, cinema’s, theaters en fitnesszaken. Dat bericht De morgen maandag en het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bevestigt het nieuws.

gjsBron: BELGA

De regering wil een van de voornaamste lessen van de pandemie - het belang van gezonde binnenlucht - meenemen naar de toekomst. Niet alleen in de strijd tegen Covid, maar ook om andere luchtwegproblemen of de griep te vermijden.

Goed voor concentratie

Gemiddeld brengen mensen 85 procent van de dag binnen door, aldus het kabinet-Vandenbroucke. Gezonde binnenlucht is daarom belangrijk voor de algemene gezondheid van de bevolking, en nog meer voor baby’s, kinderen, bejaarden of mensen met bepaalde aandoeningen zoals allergieën. Bovendien verlaagt een ongezonde binnenlucht het welbevinden, de concentratie en de productiviteit.

“Ik ben heel blij dat we een akkoord hebben in de regering over een wettelijk kader waarbij alle publiek toegankelijke plaatsen verplicht worden om, om te beginnen, hun luchtkwaliteit te blijven monitoren. Ze moeten allemaal een CO2-meter hebben”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Die meter zal goed zichtbaar moeten zijn voor het publiek en mag niet geplaatst worden in de directe nabijheid van een deur of raam.

Risicoanalyse

Elke uitbater van een publiek toegankelijke plaats zal ook gevraagd worden om een risicoanalyse uit te voeren. In die analyse staan alle factoren die een invloed hebben op de luchtkwaliteit, zoals een inventaris van de aanwezige systemen voor ventilatie en luchtzuivering, en het aantal representatieve CO2-metingen in de tijd. Als op basis van de risicoanalyse blijkt dat de luchtkwaliteit niet gegarandeerd is, dan wordt aan de uitbater gevraagd om een actieplan op te stellen.

Vandenbroucke legt twee streefnormen vast. Die zullen richtinggevend zijn en dus niet verplicht. Niveau A, dat overeenkomt met een CO2-concentratie lager dan 900 ppm (deeltjes per miljoen). Er moet dan ook ventilatie en/of luchtzuivering voorzien worden van minstens 40 m³ per uur per persoon. En Niveau B: een CO2-concentratie lager dan 1.200 ppm of een ventilatiedebiet van minstens 25 m³ per uur per persoon. Van zodra het nieuwe ventilatieplan in werking treedt ? normaal nog dit voorjaar ? krijgen alle uitbaters in de sectoren van de horeca, de cultuur, de sport en het nachtleven 12 maanden om hun huiswerk te maken.

Bezoekers informeren

Vanaf 2025 zullen ze ook verplicht worden om bezoekers te informeren over hun luchtkwaliteit. Dat zal gebeuren via een label voor binnenluchtkwaliteit. De certificeerder zal rekening houden met onder meer de aanwezigheid van ventiliatiesystemen of systemen voor luchtzuivering, het aantal toegelaten personen, maar ook met de acties die de uitbater onderneemt.

Bovendien worden de labels samengebracht in een nieuwe databank, zodat de overheid de toestand van de luchtkwaliteit kan opvolgen. Bij een mogelijk volgende pandemie kan de overheid dan gerichte maatregelen nemen op maat van verschillende openbare ruimtes.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Meest Gelezen