Negen op de tien kinderen in buitengewoon basisonderwijs krijgen goed nieuws: “Maar plaatsgebrek blijft een probleem”

De meeste kinderen in het buitengewoon basisonderwijs krijgen een plekje. 

De meeste kinderen in het buitengewoon basisonderwijs krijgen een plekje. ©  Dries Luyten

Gent -

Meer dan negen op de tien Gentse kinderen die zich hadden aangemeld voor een plek in het buitengewoon basisonderwijs, kregen een plek toegewezen. Het plaatstekort blijft echter een probleem: voor meerdere types buitengewoon onderwijs zitten de scholen helemaal vol in Gent.

Max Dedulle

Het is de eerste keer dat het buitengewoon basisonderwijs met een digitale aanmeldprocedure werkt. Van de 153 aangemelde leerlingen uit Gent kreeg 91 procent een toewijzing. Veertien kinderen hebben nog geen plek, maar er zullen nog enkele plaatsen vrijkomen wegens verschuivingen.

De capaciteit blijft een groot probleem in het buitengewoon basisonderwijs. Voor type 4 (kinderen met een motorische of meervoudige beperking), type 9 (leerlingen met autisme) en type 7 (met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis) zijn er geen plaatsen meer in Gent. Onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) trekt aan de alarmbel. “Er moeten gerichte uitbreidingen komen, voor de juiste types en de juiste locaties.”

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio