Afbraakplannen Villa Op Hoop van Zegen geweigerd, beslissing ligt nu bij provincie

De Villa op Hoop van Zegen. 

De Villa op Hoop van Zegen. © RR

Brasschaat -

De dienst ruimtelijke ordening leverde een negatief advies af in het dossier van Villa Op Hoop van Zegen op de Lage Kaart. De eigenaar wil de villa afbreken om plaats te maken voor de bouw van zes cottagewoningen. De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen moet nu de knoop doorhakken.

Toen de eigenaar van de villa zijn plannen voor afbraak en nieuwbouw bekendmaakte, schoot de buurt in actie. Ze organiseerde een petitie in de buurt met als doel het behoud van de villa. Volgens de eigenaar, die er zelf heeft gewoond, is de villa rijp voor de sloop. “Ze heeft geen enkele cultuurhistorische waarde en staat intussen al een hele tijd leeg”, zegt de man.

Volgens de buren en de Brasschaatse deelraad erfgoed is dat niet waar. Ze namen Alex Elaut onder de arm die al heel wat onderzoek heeft gedaan naar gelijkaardige villa’s. “De villa is structureel zeker in orde. Er zijn veel waardevolle dingen in deze woning. Een renovatie is natuurlijk wel nodig. De woning werd getekend en gebouwd in het begin van de 20ste eeuw. Rond 1920 werd ze nog grondig uitgebreid” zegt Elaut.

De deelraad erfgoed adviseert de bestaande villa te bewaren en in een nieuwbouwproject te integreren. “Het is van groot belang dat het buitenaanzicht behouden blijft”, klinkt het.

Ruimtelijke ordening gaf dan ook een ongunstig advies. “Woonontwikkeling kan alleen maar met opname van de bestaande waardevolle woning en de bomenrij in een kwalitatief en duurzaam ontwerp. De aanvraag houdt hiermee geen rekening. Het groene karakter en het bomenbestand moeten maximaal worden behouden. De woning heeft dan wel geen beschermd statuut, toch heeft ze een hoge historische en architecturale waarde. Het advies voor afbraak is dan ook ongunstig”, staat er te lezen.

Op dit ogenblik staat de villa te koop. (jbr)

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio