“Totale transfers naar Wallonië liepen in 2021 op tot 12,9 miljard euro”

Themabeeld ©  Shutterstock

In 2021 vloeide 7,6 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië door transfers in de federale begroting, sociale zekerheid en dotaties aan gemeenschappen en gewesten. Daarbij komt een bijkomende rentetransfer van 5,3 miljard euro, waardoor de totale transfer opliep tot 12,9 miljard euro. Dat stelden Vlaams Belang-Kamerfractieleidster Barbara Pas en econoom en oud-LDD-parlementslid Lode Vereeck, bij de voorstelling van hun boek ‘Bodemloos’.

jvhBron: BELGA

In hun boek maken ze hun analyse van de belangrijkste 40 studies die de afgelopen decennia verschenen zijn over de transfers. “Met dit werk willen we de miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië, die vorig jaar 12,9 miljard euro bedroegen, opnieuw onder de politieke en publieke aandacht brengen”, zei Pas. 

 “Uit internationale wetenschappelijke studies blijkt dat transfers er bijna nooit of nergens in slagen om achtergestelde regio’s er weer bovenop te helpen. Integendeel, transfers bestendigen en verergeren de sociaaleconomische achterstand ten opzichte van meer welvarende regio’s, omdat zij de dringende noodzaak en prikkel wegnemen om het beleid om te gooien. Transfers zijn dus deel van het probleem, niet van de oplossing”, besloot Verreeck. 

“Dat wordt ook bevestigd door de feitelijke sociaaleconomische ontwikkeling van Franstalig België in de afgelopen vijf decennia, die in het boek uitgebreid wordt gedocumenteerd op basis van officiële cijfers”, vulde Pas aan. “Decennialange transfers hebben de kloof tussen Vlaanderen en Wallonië niet gedicht. Transfers zijn, jammer maar helaas, weggegooid geld. Zelfs huisbankier Belfius heeft geen vertrouwen meer in de Waalse politieke cultuur van nonchalance en malgoverno. Pas als de transfers worden afgeschaft, kan Wallonië aan zijn renaissance beginnen. Dat is goed voor de Walen. En dat is ook wat Vlaanderen wil: welvarende buren aan zijn zuidgrens.” 

Voor Pas is het niet redelijk dat de transfers vorig jaar neerkwamen op bijna 2.000 euro per Vlaming of ruim 4.300 euro per werkende Vlaming, zeker niet in tijden van crisis. “Dit is een ongelooflijk welvaartsverlies” en heeft voor haar niets te maken met solidariteit, die transparant en tijdelijk moet zijn.

Vlaams Belang pleit daarom voor de afschaffing van de transfers. Dat kan zonder grondwetswijziging, luidde het. Met de rechtstreekse transfer van 7,6 miljard - de rentetransfer kan niet worden gerecupereerd indien de transfers stoppen, verduidelijkte Vereeck - kan Vlaanderen eigen beleid voeren, aldus Pas. Zo zou het geld kunnen besteed worden aan de verlaging van de personenbelasting (6,4 miljard - 1.635 euro per belastingplichtige), de verlaging van de btw op gas en elektriciteit naar 6% (210 miljoen - 75 euro per factuur per Vlaming), en een Vlaams minimumpensioen van 1.650 euro (1,1 miljard). Het totale kostenplaatje van dit alles zou 7,71 miljard euro bedragen.

Het boek bevat ook een lijstje van alternatieve maatregelen om een aantal maatschappelijke Vlaamse noden in te vullen zoals de ontvetting van de energiefactuur met 210 euro per Vlaming (1,4 miljard), een persoonsgebonden budget voor mensen met een beperking (1,6 miljard), een huurpremie van 300 euro (540 miljoen), de afschaffing van de erfenisrechten voor familieleden (1 miljard) en van de registratierechten (3 miljard).

Bodemloos van Barbara Pas en Lode Vereeck wordt uitgegeven door Uitgeverij Doorbraak.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Video

Meest gelezen uit de buurt