Don Bosco pleit er mee voor om minder invulboeken te gebruiken in de klas: “Leerkrachten terug aan het stuur is een goede zaak”

Luc De Man en onderwijsminister Ben Weyts stelden de nieuwe basiscriteria voor kwaliteitsvol lesmateriaal voor. ©  IDH

Halle -

Uitgevers van lesmateriaal voor de secundaire scholen en het onderwijsveld zetten maandagmorgen hun handtekening onder een engagementsverklaring en basiscriteria waaraan kwaliteitsvol lesmateriaal voortaan moet voldoen. Opvallend is dat er doordachter en soberder met invulboeken zal worden omgegaan en dat de leerkracht terug meer vrijheid krijgt.

Ingrid Depraetere