Kenniscentrum stelt doelen om mensen met verstandelijke handicap beter toegang te geven tot gezondheidszorg

©  Shutterstock

Uit een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking vaak kampen met gezondheidsproblemen door een gebrek van de opsporing ervan. Het KCE stelt acht doelstellingen voor die gezondheidszorg beter toegankelijk kunnen maken voor mensen met een verstandelijke handicap.

Bron: BELGA

Een van de gemeenschappelijke noemers die uit het rapport blijken, is dat zorgverleners meer tijd moeten krijgen om voor deze patiënten te zorgen. Een andere belangrijke bevinding is dat veel van de voorgestelde oplossingen ten goede kunnen komen aan een veel bredere groep dan alleen mensen met een verstandelijke handicap.

Mensen met een verstandelijke beperking worden drie keer vaker voor gezondheidszorg geweigerd dan de algemene bevolking en hebben vier keer meer kans om verkeerd te worden behandeld. Dat blijkt uit een VN-rapport dat de toegang tot gezondheidszorg onderzocht. Mensen met een verstandelijke handicap worden vaak geconfronteerd met stigmatisering en discriminatie bij de toegang tot gezondheidszorg. Als gevolg daarvan kunnen zij medische zorg mijden of zelfs weigeren hun huis te verlaten, meent een Brits onderzoek.

Zo kan het beter

Het KCE onderzocht de situatie in ons land en heeft 25 actiepunten geformuleerd met acht concrete doelstellingen. Zo moeten mensen met een verstandelijke handicap ondersteund en aangemoedigd worden om hun gezondheid in eigen handen te nemen. Ook moeten zij beter opgevolgd worden door een vaste huisarts. Geografische toegankelijkheid moet worden bekeken en consultaties moeten langer zijn omdat deze mensen vaak met meerdere problemen kampen die meer tijd vragen van de zorgverleners.

Daarnaast moeten ziekenhuisomgevingen gastvrijer worden voor deze personen en moeten de vaardigheden van het personeel en zorgverleners in de gehandicaptensector worden versterkt. Tot slot moet een datacollectie worden ontwikkeld van gegevens en statistieken over de gezondheid van mensen met een verstandelijke handicap om hun behoeften beter in kaart te brengen en hun gezondheidstoestand te monitoren. De eerste stap zou zijn een systeem te ontwikkelen om deze mensen in databanken te identificeren.

Ten slotte benadrukken de onderzoekers dat meer aandacht moet worden besteed aan de centrale rol van de entourage van mensen met een verstandelijke handicap. Want in veel gevallen kan de toegang tot de gezondheidszorg “simpelweg” worden verbeterd door mensen met een verstandelijke handicap toe te staan zich te laten vergezellen wanneer zij dat wensen door iemand die zij vertrouwen en die hen geruststelt.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Meest Gelezen