Tolken luiden alarmbel: “Gewoon een taal spreken is voor Justitie blijkbaar voldoende”

Themabeeld ©  Shutterstock

De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) trekt aan de alarmbel over het schrijnende tekort aan vertalers en tolken bij Justitie. “Veel tolken en vertalers vermijden Justitie en de politie mijden als opdrachtgever. Rechtszaken lopen daardoor vertraging op”, zegt persverantwoordelijke Henri Boghe. “Het is zo problematisch dat het voor rechtszaken blijkbaar al volstaat dat je gewoon een taal spreekt, je hoeft zelfs geen gekwalificeerde tolk meer te zijn.” De verengingen van de vertaal- en tolksector vragen om samen aan tafel te zitten. In een reactie zegt de FOD Justitie dat de rechtbanken wel degelijk zoeken naar professionele tolken, maar dat voor de bepaalde talen de gekende databanken niet volstaan. “Geen reden tot ongerustheid”, klinkt het.

jvhBron: BELGA

De griffie van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel stuurde woensdag een mail naar verschillende tolken waarin stond dat ze op zoek zijn naar drie personen die Fins spreken voor de periode van 3 tot 6 januari. “Alles wijst erop dat het gaat om tolken voor het proces van de aanslagen”, klinkt het in een persbericht van BBVT. “Dat men binnen Justitie meent dat om te tolken het voldoende is twee talen te kunnen spreken, is een aanfluiting van het beroep van tolk en van alle inspanningen tot professionalisering binnen Justitie sinds 2014. Het is dringend tijd om het beroep aantrekkelijker te maken.”

LEES OOK. Politie vindt nu ook al geen tolken Frans meer: “De huidige tarieven zijn niet meer werkbaar” (+)

In een reactie zegt de FOD Justitie dat de rechtbanken wel degelijk zoeken naar professionele tolken, maar dat voor de bepaalde talen de gekende databanken niet volstaan. “Vraag en aanbod stemmen niet altijd overeen”, klinkt het. “Zeker in de context van Justitie is Fins bijvoorbeeld geen courante taal. Om die reden peilde de rechtbank bij verschillende contactpersonen uit de sector naar Finse tolken die zij kennen maar die (nog) niet in onze databank staan. Justitie wil in geen geval inboeten op kwaliteit en zoekt ook in dit geval uiteraard naar een professionele tolk.”

Veel tolken en vertalers vermijden volgens BBVT Justitie en de politie als opdrachtgever. “Opdrachten worden niet per uur, maar per minuut betaald en de tarieven zijn bedroevend laag”, zegt Boghe. “En volgend jaar wil Justitie nog meer besparen op werkingskosten. Als dit zo verder gaat, vrezen we dat we opnieuw naar de situatie van 2014-2019 gaan. Toen was het geld telkens in september al op, en moesten onder anderen tolken wachten tot februari op betaling.”

Maar volgens de FOD Justitie wordt 70 procent van de ingediende kostenstaten binnen de 30 dagen betaald. “De perceptie dat de betaling soms maandenlang zou duren, klopt niet met de realiteit”, klinkt het. “Bovendien zijn die tarieven bijkomend gewaarborgd in België door de jaarlijkse automatische indexering. De FOD Justitie verzekert dat er voldoende werkingsmiddelen beschikbaar zijn om alle geleverde prestaties binnen redelijke termijn te betalen, er is geen enkele reden tot ongerustheid.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Meest Gelezen