Stad voert zone 30 in op groot gedeelte Hombeeksesteenweg: “Zo ontstaat aaneengesloten zone in Mechelen-Zuid”

Ook het Plaisanceplein en de Plaisancebrug maken deel uit van de nieuwe zone 30.© Dirk Vertommen

Mechelen -

De stad Mechelen voert vanaf woensdag 1 februari een snelheidsregime van 30 kilometer per uur in op een groot gedeelte van de Hombeeksesteenweg. Ook de Plaisancebrug, het Plaisanceplein en de Eggestraat neemt ze daar mee in op. Nu mag je daar nog 50 kilometer per uur rijden. “Zo wordt de verkeerssituatie voor de hele buurt helder en eenduidig”, zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke (Vld-Groen-m+).

Sven Van Haezendonck

“Zo ontstaat een grote aaneengesloten zone 30 binnen de woonzone van Mechelen-Zuid”, zegt burgemeester Alexander Vandermissen (Vld-Groen-m+). In de wijk is er vandaag al een zone 30 van kracht in de Ridder Dessainlaan aan het Vrijbroekpark, op de Geerdegem- en de Stuivenbergvaart en op de Brusselsesteenweg en omliggende straten.

“De snelheidsverlaging van de trajectcontrole van het deel van de Hombeeksesteenweg dat loopt van net na het Plaisanceplein tot net voor het kruispunt met de Eggestraat is dus een logische stap”, vertelt Vicky Vanmarcke (Vld-Groen-m+), schepen van Mobiliteit.

“Verkeerssituatie helder”

De zone 30 breidt er uit, net zoals op de Brusselsesteenweg tussen het Plaisanceplein en de Hoveniersstraat. “Door ook de Eggestraat mee op te nemen, wordt de verkeerssituatie voor de hele buurt helder en eenduidig en sluiten we verschillende zones met hetzelfde snelheidsregime aaneen”, legt Vanmarcke uit.

De Hombeeksesteenweg op de hoek met de Eggestraat.© Dirk Vertommen

In eerste instantie zal de stad waarschuwingsbrieven versturen naar bestuurders die in de nieuwe zone 30 een snelheidsovertreding begaan. “Het gaat hier niet om een nieuwe trajectcontrole, maar om de aanpassing van het snelheidsregime op een bestaand traject”, verduidelijkt de burgemeester.

“Nul verkeersdoden tegen 2050”

De voorbije jaren drong de stad al in heel wat straten de maximumsnelheid terug: met trajectcontroles, door de uitbreiding van de fietszone en het aanpassen van infrastructuur. Bij nieuwe projecten gaat er meer dan vroeger aandacht naar de zachte weggebruikers, voetgangers en fietsers. “Door gerichte controles kunnen we een volgehouden daling van de ongevallencijfers voorleggen. De ambitie is duidelijk: het aantal verkeersdoden tegen 2050 tot nul herleiden”, vertelt Vandersmissen.

Later dit jaar wordt de Ridder Dessainlaan omgevormd tot fietsstraat. “De Hombeeksesteenweg is net zoals die straat een belangrijke invalsroute voor de schoolgaande jeugd”, zegt Vicky Vanmarcke nog.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus