Acht op de tien jongeren voorstander van nultolerantie achter het stuur

Uit een enquête van de VAB blijkt dat er in ons land een opvallend groot draagvlak is voor een alcoholverbod achter het stuurt, zoals voorgesteld door de Europese Commissie.

lto

In 2 op de 5 dodelijke ongevallen in Europa is een chauffeur jonger dan 30 jaar betrokken. Ook al maken zij slechts 8 procent van alle bestuurders uit. De Europese Commissie wil daarom een totaalverbod voor drinken en rijden voor beginnende bestuurders, de eerste twee jaar na het behalen van het rijbewijs.

VAB deed een enquête bij 1.634 jongeren tussen 17 en 30 jaar om uit te zoeken hoe zij tegenover een nultolerantie staan. Daaruit blijkt dat het draagvlak voor een alcoholverbod achter het stuur opvallend groot is in Vlaanderen.

Moet er in België een nultolerantie voor alcohol achter het stuur ingevoerd worden? 57,5 procent van de bevraagden antwoordde ‘ja, voor elke bestuurder, ongeacht de leeftijd’. Nog eens 26,1 procent vindt dat het alcoholverbod enkel moet toegepast worden op iedereen die nog geen 3 jaar zijn of haar rijbewijs heeft. Dat maakt dat 83,6 procent voorstander is van een nultolerantie voor alcohol achter het stuur. 16,4 procent vindt dat die nultolerantie er niet moet komen.

LEES OOK. Agressieve bestuurder die met staaf uithaalde, mag alleen nog rijden als er volwassene bij hem zit om hem te kalmeren (+)

Blijven werken

“VAB-Rijschool is blij dat sensibiliseringscampagnes duidelijk werken en dat jongeren bewust bezig zijn met dit thema”, vertelt Peter Landsheere, directeur VAB-Rijschool. “Anderzijds zien we in onze enquête dat nog steeds bijna 17 procent , of 1 op de 6 jongeren zo’n nultolerantie niét wil. Dat is nog altijd veel te veel en dus mag het duidelijk zijn dat we hieraan moeten blijven werken.”

Eén van de manieren waarop dat nu al gebeurt, is via het terugkommoment. Als je in Vlaanderen je rijbewijs behaalt, dan moet je zes tot negen maanden later verplicht naar dat terugkommoment, een bijscholingscursus van 4 uur met onder andere praktijkoefeningen op een afgesloten terrein en een groepsgesprek. Tijdens het terugkommoment moeten de deelnemers ook een zogenaamd ‘dronkemansparcours’ afleggen. Met een alcoholbril op moet men proberen om tussen een aantal kegeltjes te wandelen, de sleutel in het contact te steken en in te stappen. Dit om mensen bewust te maken van wat het effect van drinken en rijden is.

In Italië, Kroatië, Bosnië, Hongarije, Litouwen, Macedonië, Montenegro, Oekraïne, Roemenië, Slovakije, Slovenië en Tsjechië ligt de grens op 0,0 promille voor beginnende bestuurders. In andere Europese landen is er geen nultolerantie.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Meest Gelezen