Dit is waarschijnlijk het dier dat de mensheid met corona opzadelde

Het coronavirus is waarschijnlijk via wasbeerhonden bij de mens terechtgekomen. Deze hondachtigen werden verhandeld op de dierenmarkt in het Chinese Wuhan, het epicentrum van de pandemie. Toch duikt pas nu genetisch bewijs op.

Uit een nieuwe analyse van monsters die werden verzameld op de markt in januari 2020 blijkt dat niet alleen genetisch materiaal van het virus en de mens werd aangetroffen. De stalen blijken ook DNA te bevatten van illegaal verhandelde wasbeerhonden. Het is een sterke aanwijzing dat het coronavirus van vleermuizen via de wasbeerhond bij de mens is terechtgekomen. Van de zoogdieren is geweten dat ze verhandeld werden op de markt en dat ze vatbaar zijn voor het coronavirus.

De ruwe gegevens werden door Chinese onderzoekers zonder aankondiging gedeeld op Gisaid, een website waar wetenschappers genetische data uitwisselen. Daar werden ze per toeval ontdekt door een Franse bioloog. Naar verwachting dit weekend wordt een officiële analyse gepubliceerd.

De gegevens versterken de theorie dat de pandemie zijn oorsprong vindt bij de dieren die werden verhandeld op de markt. De meeste virologen gingen er al langer van uit dat het coronavirus ergens in China van een vleermuis overging op zoogdieren en vervolgens in Wuhan oversprong op de mens. Aanvankelijk werd het schubdier genoemd als tussenschakel, maar bewijs hiervoor werd snel ontkracht. China heeft lang geprobeerd te verhullen dat op de markt ook coronagevoelige zoogdieren werden verhandeld. De officiële Chinese versie is dat het virus afkomstig is van een “buitenlandse bron”. Er is nog een derde theorie en dat is dat het virus is ontstaan in een Chinees lab. Onder meer de FBI houdt rekening met dit scenario. (agg)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Meest Gelezen