Burgers leveren meubelen van Fedasil af bij asielzoekers voor “Salon van Schaamte”, De Moor betreurt actie

© Belga

Een vijftigtal burgers heeft zaterdag geveilde meubels van Fedasil ingericht als “Salon van Schaamte” in het gebouw in de buurt van het Brusselse Noordstation dat wordt bezet door asielzoekers. Ze waren vanuit de Leuvenseweg vertrokken voor een symbolische mars om de drie zetels af te leveren.

gjsBron: BELGA

De meubelen waren in beslag genomen bij Fedasil en vervolgens geveild. Ze waren in beslag genomen omdat de Belgische staat zijn verplichtingen inzake het recht op opvang voor asielzoekers niet had nageleefd en de resulterende boetes niet had betaald.  

De burgers hebben enkele meubelen op de kop getikt en daarmee een “Salon van Schaamte” ingericht in het bezette gebouw aan de Koning Albert II-laan. “De asielzoekers willen dat Fedasil hen onderdak aanbiedt. De staat zou beschaamd moeten zijn over zijn opvangbeheer”, zo verluidde bij co-organisator Stéphanie. 

“Deze mensen komen van heel ver, van plaatsen waar dagelijks geweld plaatsvindt. De Belgische staat heeft de plicht hen onderdak te verschaffen”, zo verklaarde Véronique Van Der Plancke, een advocate gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. “Het recht staat aan de zijde van asielzoekers, maar de laatste tijd hebben we de indruk van niet”, betreurde ze. 

De Moor betreurt actie

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) is niet ingenomen met de actie. “De medewerkers van Fedasil werken zich al maandenlang te pletter om bijkomende opvangplaatsen te zoeken. Dat hun meubels in beslag worden genomen, is al pijnlijk genoeg voor hen. Daarom betreur ik deze actie. Dit helpt niemand vooruit”, reageert de Moor. 

Zo’n 70 asielzoekers bezetten deze week het gebouw aan de Koning Albert II-laan waar het toekomstige nationaal crisiscentrum zal worden gehuisvest. Ze gingen tot de bezetting over na de evacuatie van enkele tientallen asielzoekers uit een oude loods in de Havenlaan. 

De Moor roept hen op om het gebouw te verlaten. “Alle aanwezige asielzoekers kunnen tijdelijke noodopvang krijgen in Brussel in afwachting van een plaats bij Fedasil. Onbegrijpelijk dat de mensen in het kraakpand niet ingaan op dat aanbod. Voorrang eisen bij Fedasil gaat echt niet. Diegenen die al het langst wachten op een opvangplaats, komen het eerst aan de beurt”, maakt ze duidelijk. 

Het kabinet van de staatssecretaris stipt ook aan dat er nog geen goederen in beslag zijn genomen op het kabinet. De procedures lopen nog.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer