Subsidie voor vzw die kwetsbare huurders aan onderdak helpt: “De nood is alleen maar groter geworden”

© mvn

Brugge -

Het Brugs stadsbestuur heeft een subsidie van 49.400 euro toegekend aan Huizen van Vrede. Die moet de vzw ondersteunen in het vinden van huisvesting voor kwetsbare huurders. “We zetten in op de professionalisering van de opleiding van onze vrijwilligers”, zegt voorzitter Guido Maertens.

Koen Theuns

Met meer dan tachtig zijn ze, de vrijwilligers die zich inzetten voor Huizen van Vrede. Hun doel: huisvesting zoeken voor kwetsbare gezinnen. Dat doen ze door enerzijds zelf woningen in te huren en daarna door te verhuren en anderzijds door op te treden als bemiddelaar tussen huurder en verhuurder. Sinds de oprichting in 2016 huurden ze zo zelf 92 woningen in en wisten ze 52 gezinnen aan een verhuurder te koppelen. Op die manier kregen inmiddels 306 mensen een dak boven hun hoofd.

Opleiding vrijwilligers

In kader van een projectoproep rond buddywerking op de woningmarkt kende de stad Brugge een subsidie van 49.400 euro toe aan de organisatie. “Die zullen we aanwenden om de opleiding van onze vrijwilligers te professionaliseren. We hopen hiermee voor de zomer van start te kunnen gaan”, zegt Guido Maertens, voorzitter van de vzw. Volgens Maertens is de steun meer dan welkom. “Sinds de komst van de Oekraïense vluchtelingen is de nood aan ondersteuning alleen nog maar toegenomen. Zeker voor de hele grote gezinnen, met vier of vijf kinderen, is het vinden van een geschikte woning echt niet evident. Ook staat momenteel een vijftigtal alleenstaanden, die nu aangewezen zijn op daklozenopvang of bij vrienden verblijven, op de wachtlijst.”

De vzw heeft de ambitie om jaarlijks 12 bijkomende woningen in te huren en nog eens 12 gezinnen via bemiddeling aan huisvesting te helpen. “We wensen ook onze actieradius te verruimen. We lanceren daarom een warme oproep naar vrijwilligers uit de Brugse buurgemeenten om ons hierin bij te staan”, besluit Maertens.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus