Vijftien maanden cel gevorderd tegen ‘koning van het lachgas’ uit Poppel

De imposante villa van Cornelis F. in Poppel.© BERT DE DEKEN

Het openbaar ministerie heeft vrijdag vijftien maanden cel gevorderd tegen Cornelis F. uit Ravels. De Nederlander, die ook wel de ‘koning van het lachgas’ wordt genoemd, staat samen met vier anderen terecht voor de onvergunde opslag en de illegale invoer en handel van 51 ton niet-geregistreerd lachgas. De procureur vorderde de verbeurdverklaring van in totaal 1,4 miljoen euro.

blgBron: BELGA

Ondanks de gezondheidsrisico’s is lachgas een erg populair roesmiddel bij jongeren. “Door het recreatieve gebruik is de handel in lachgas een lucratieve business geworden en het valt dan ook niet te verbazen dat ook gekende drugscriminelen zich inlaten met de import en groothandel van lachgas om er grof geld mee te verdienen. Dit dossier is daar een voorbeeld van”, zei de procureur.

Cornelis F. staat binnenkort in Nederland terecht in een grote drugszaak, maar verkocht vier jaar geleden ook lachgas als party drug via het intussen failliete Medical Madness. De firma prees zichzelf aan als de leverancier van het “beste en zuiverste lachgas” en verkocht het aan discotheken, festivals en aan particulieren.

50 ton lachgas uit China

Lachgas heeft niet alleen een schadelijke impact op de gezondheid, maar ook op het milieu. De stof valt daarom onder de REACH-verordening, wat staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen. Wie jaarlijks één ton of meer lachgas wil importeren binnen de EU, moet dat registreren in de REACH-databank. Doet men dat niet, dan mag het lachgas niet verhandeld worden.

In augustus 2019 werd een controle uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van Medical Madness in Ravels. “Daaruit bleek dat de firma sinds 2018 vanuit China 51.650 kilo lachgas had ingevoerd zonder aan de registratieplicht te voldoen”, zei de procureur. Maria V., de partner van Cornelis F. die instond voor de particuliere verkoop en de administratie, was bij de controle aanwezig en had nog nooit van de REACH-verordening gehoord.

De stock van Medical Madness werd aangetroffen in de loods van een firma in Sint-Niklaas. De eigenaar verklaarde dat de flessen lachgas er al stonden toen hij de firma in februari 2019 had overgenomen van Petrus M. Die laatste bleek niet over de nodige milieuvergunningen te beschikken om zo’n grote hoeveelheid op te slaan. Hij zou 100.000 euro ontvangen hebben voor de opslag, maar ontkende dat met klem. Wie ook nog mee terechtstond, was Sander K. Hij had de flessen lachgas getransporteerd tussen Sint-Niklaas en Ravels.

Niet op de hoogte van databank

Het openbaar ministerie vorderde voor Maria V. en Sander K. acht maanden cel en voor Petrus M. zes maanden cel. Voor alle beklaagden, ook de versteklatende Medical Madness, werden tevens geldboetes gevorderd. Uit de boekhouding bleek dat er een omzet werd gedraaid van 850.000 euro, maar volgens de procureur werd een deel van het lachgas buiten de boekhouding verkocht. Op basis van de ingevoerde hoeveelheden en het stockoverschot werd de omzet becijferd op 1.304.187 euro. Van dat bedrag, alsook van de 100.000 euro, werd de verbeurdverklaring geëist.

De beklaagden vroegen de vrijspraak. De advocaat van Cornelis F. en Maria V. meende dat er sprake was van een rechtsdwaling, omdat ze niet op de hoogte waren dat ze het lachgas moesten registreren in de REACH-databank. Ze vroeg ook om niet in te gaan op de vordering tot verbeurdverklaring, omdat de omzet niet correct zou zijn berekend. Ook de verdediging van Sander K. en Petrus M. voerde aan dat hun cliënten ervan overtuigd waren dat ze correct handelden.

Vonnis volgt op 21 april.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus