Elk kind verplicht naar crèche en kleuterklas: Vooruit komt met opvallend plan en legt ook hervorming erfenisbelasting en kindergeld op tafel

Vooruit wil 2 miljard euro vrijmaken voor investeringen in de eerste levensjaren van het kind. Bedoeling is dat iedereen op termijn zijn of haar kind naar de crèche stuurt.

Arnout Gyssels

Elk kind krijgt 130 dagen gratis kinderopvang aangeboden, staat in de congresteksten van Vooruit, en ouders moeten ingaan op dat aanbod. “Dit voordat het kind 2,5 jaar oud is. Dat vereist voldoende kwalitatief aanbod. Zo maken we werk van gelijke kansen.”

Maar dat is toekomstmuziek. Want op dit moment kraakt de kinderopvang. Plaatstekorten, personeelsuitval, crèches die moeten sluiten, noem maar op. Daarom willen de socialisten eerst stevig investeren. Er moet een pak meer personeel komen. Er moet plaats zijn voor elk kind en het moet betaalbaar zijn. Als dat gelukt is, dan gaat Vooruit er vanuit dat nagenoeg iedereen zijn of haar kleine aan een crèche zal toevertrouwen. Net zoals nagenoeg iedereen zijn of haar kleine naar de kleuterklas stuurt. Enkel als blijkt dat het zelfs dan niet gelukt is, komt een verplichting in beeld.

Cruciaal

“Het gaat erom om alle kinderen meer kansen te bieden”, zegt voorzitter Conner Rousseau. “Uit onderzoek blijkt dat de eerste zes jaar cruciaal zijn in de ontwikkeling van een kind. Daar moet je dus ingrijpen. De hele samenleving zal daar wel bij varen. Meer gelijke kansen betekent later meer gezondheid en minder werkloosheid. Maar het belang van het kind moet centraal staan in het beleid. In plaats van besparen zoals de huidige Vlaamse regering doet, willen wij weer investeren.”

(Themabeeld)© Elke Pannier

Alles bijeen wil hij 2 miljard euro vrijmaken om de kinderopvang én het onderwijs er weer bovenop te helpen. Want ook na de crèche wil hij doorpakken. Zo wil hij vanaf drie jaar een schoolplicht invoeren, zodat elk kind naar de kleuterklas gaat. Het doel is dat alle kinderen in Vlaanderen deftig Nederlands leren. “Van levensbelang om ze uit de armoede te trekken”, zegt Rousseau. “Ook de ouders moeten mee. Ik hoor verhalen van mensen die zich op oudercontact of in het ziekenhuis met Google Translate behelpen. Dat moet er echt uit. Hen bieden we taallessen aan.”

Erfenis anders belasten

Blijft de vraag waar hij het geld wil halen om al zijn ambities waar te maken. Een miljard euro moet komen uit een grondige hervorming van de belastingen op erfenissen. “Wie een eenvoudige woning erft, betaalt zich blauw. Wie een miljardenbedrijf erft, betaalt nu niets”, zegt hij. Hij wil één belastingvrije som tot 250.000 euro. Alles daarboven wordt tegen een progressief hoger tarief belast.

Nog eens een miljard euro moet komen uit hervormingen. Richtingen kunnen op een school enkel nog aangeboden worden als er minstens 10 leerlingen per klas komen. Zo willen de socialisten vermijden dat een leerkracht al te kleine klasjes voorgeschoteld krijgt. Dat moet honderden miljoenen euro’s opleveren.

De rest moet van een hervorming van het kindergeld komen. Iedereen krijgt hetzelfde basisbedrag per kind. Maar enkel voor mensen met speciale noden wordt het geïndexeerd en komen er toeslagen. Het zal ook maar blijven lopen tot 23 jaar in plaats van 25 jaar nu. “In ruil daarvoor krijgen ouders uit de middenklasse ook wel betere diensten”, zegt Rousseau. “Denk aan gratis warme maaltijden op school, goedkopere kinderopvang, een maximumfactuur in het onderwijs.”

Dat hij zo wel heel drastisch ingrijpt, wuift hij weg. “Vlaanderen geeft elk jaar 4 miljard euro uit aan de kinderbijslag, maar dat heeft niet geleid tot een daling van de kinderarmoede. We staan al meer dan tien jaar gewoon stil. En dat kost de hele samenleving.”

LEES OOK. Conner Rousseau (Vooruit): “De rijkste man ter wereld woont in België. En dat is echt niet omdat hij hier zo zwaar belast wordt”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Meest Gelezen