Kabinetsmedewerker De Sutter die betaald werd door Bpost volgde wel degelijk omstreden contract over krantenconcessie op

Een van de twee Bpost-personeelsleden die gedetacheerd werden naar het kabinet van Petra De Sutter (Groen) volgde wel degelijk de krantenconcessie op.

Pascal Dendooven

Vicepremier Petra De Sutter (Groen), voogdijminister van onder meer Bpost, vermeldde gisteren in haar toelichting over de detachering van de Bpost-medewerkers op haar kabinet niét dat zeker één van de twee betrokkenen wel degelijk op gevoelige dossiers werkte. Met name Catherine Wijnants volgde de krantenconcessie op. Dat blijkt uit communicatie tussen toenmalig Bpost-ceo Dirk Tirez en Kurt Van Raemdonck, de kabinetschef van De Sutter.

De Whatsappberichten tussen Kurt Van Raemdonck en Tirez dateren van 24 maart 2021, toen die laatste net aangesteld was.

Tirez meldt de kabinetschef dat hij de dag nadien de vakbonden zou zien en hij vraagt of het klopt dat het bedrag van de jaarlijkse krantenconcessie van 170 miljoen naar 110 miljoen zal dalen. 4.500 mensen bij Bpost werken voor de bedeling van kranten en tijdschriften, luidt het.

De krantenconcessie is een overheidscontract met in principe een looptijd van 5 jaar en moet ertoe leiden dat kranten en tijdschriften tegen een relatief lage prijs bij de abonnees terechtkomen. In 2015 werd voor het eerst een aanbesteding van de concessie gelanceerd waarvoor meerdere partijen zich kandidaat konden stellen. Voordien had Bpost het contract zonder openlijke marktbevraging gekregen, en Open VLD was altijd al een koele minnaar van die overheidssubsidie.

Ook pakjeswet

Van Raemdoncks antwoord via Whatsapp was veelzeggend: ‘Er is daar inderdaad discussie over morgen in de kern (het kernkabinet, red.), ik stuur uw bekommernis door naar de minister. Catherine Wijnants heeft dit gevolgd, ik check, er is vanuit liberale hoek gepleit voor verlaging budget met 10 procent én degressiviteit op een of andere manier, wat dat ook moge betekenen, ik zoek uit, Kurt.’

7 minuten later, om 21.51 uur, laat de kabinetschef weten: ‘Minister gaat haar beste doen in kern morgen, K.’

En om 22.11 uur luidt het: ‘110 is eigenlijk enkel een VLD-standpunt, die initieel gingen voor geen concessie, ze staan wat geïsoleerd, ik denk niet dat budget veel zal dalen, K.’

Uiteindelijk wordt afgeklopt op 150 miljoen, verhoogd met een jaarlijkse indexering.

De mail van Van Raemdonck toont niet alleen aan dat zeker één van de twee Bpost-medewerkers wel degelijk op de omstreden contracten werkte. De medewerkster werkte ook aan de nieuwe pakjeswet, waarop Febetra (de sectorfederatie van de transporteurs) sterke kritiek heeft.

Febetra spreekt zelfs over het ‘B-post-kabinet’ en noemt de voorgestelde maatregelen ‘niet proportioneel’. De sectorfederatie deelde haar opmerkingen met Michael Freilich (N-VA), die ook veel kritiek heeft op Bpost. Freilich zei eerder ook dat GLS, een ander logistiek bedrijf, eerder overleg had met het kabinet-De Sutter en niet wist dat het in de praktijk met zijn grote concurrent Bpost aan tafel zat.

Belangenvermenging

Dat De Sutter mensen van Bpost op haar kabinet had, was niet ongewoon, maar door die personen op gevoelige dossiers te laten werken rijst wel een probleem van belangenvermenging. De betrokken medewerkers keren na hun politiek avontuur in principe terug naar Bpost. Maar het helpt hun carrière bij Bpost allicht niet vooruit als ze in hun rol van kabinetsmedewerker het leven van Bpost alleen maar moeilijker hebben gemaakt.

Voormalig voogdijminister van Bpost Philippe De Backer (Open VLD), bijvoorbeeld, had ook een Bpost-medewerker op zijn kabinet, maar zette die wel op andere dossiers in. Onder Alexander De Croo (Open VLD), werkte een Bpost-medewerker dan wel weer op de dossiers van Bpost op het kabinet van De Croo die toen voogdijminister van Bpost was.

De woordvoerder van De Sutter zegt in een reactie dat het minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) is die met Bpost heeft onderhandeld over de krantenconcessie. ‘Daarna informeerde zijn kabinet de regering over de stand van zaken in de interkabinettenwerkgroep. Daarin zit voor het kabinet-De Sutter een medewerker uit de zogenaamde ‘vicecel’. Het was die persoon die daar de leiding nam en de onderhandelingen voerde, en niet de geviseerde medewerkster. We zijn zeer formeel: er is geen sprake van een belangenconflict in dit dossier’, aldus het kabinet-De Sutter. De Sutter zelf zegt dat ze komende week alle vragen zal beantwoorden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Meest Gelezen