Nieuw administratief centrum komt in voormalige gemeentehuis op Bisschopslaan: “Politiek getouwtrek is na jaren voorbij”

Hans Woestenborghs (Beerseplus), Joos De Meyer (Groen-Hart voor Beerse), Jan Van Dijck (Vlaams Belang), Bart Craane (CDE-Vlim.be) en Lili Jansen (N-VA) tonen de ondertekende engagementsverklaring voor de realisatie van een nieuw dienstencentrum op de Bisschopslaan in Beerse.© Bart Van den Langenbergh

Beerse -

Na jaren gepalaver en getouwtrek is er eindelijk duidelijkheid. Het dienstverleningscentrum (DVC) in Beerse komt in het voormalige gemeentehuis op de Bisschopslaan. Alle politieke partijen in Beerse, zowel meerderheid als oppositie, onderschreven woensdagavond hun engagement om dat nieuw administratief centrum te realiseren op die site. “De nieuwe bestuursploeg kan in 2025 een ontwerper aanduiden”, zegt Bart Craane (CDE-Vlim.be), burgemeester in Beerse.

Bart Van den Langenbergh

Het dossier van het dienstverleningscentrum of administratief centrum beheerst al tien jaar met stip de politieke agenda in Beerse. Begin 2016 stemden 3.683 personen (of 75 % van de deelnemers) tijdens een volksraadpleging nog tegen de komst van het DVC in het park Tempelhof. Een actiecomité organiseerde in april 2017 zelfs een betoging met 400 personen tegen de plannen. De toenmalige meerderheid van N-VA en Beerseplus ging desondanks toch nog even door met die plannen. Na de verkiezingen van 2018 besliste de huidige coalitie van CDE-Vlim.be en Beerseplus het roer om te gooien en geen gebouw meer in het Tempelhof te installeren. Ondertussen werd de interne druk ook groter en protesteerde het gemeentepersoneel tegen een langer verblijf in het beschimmelde gemeentehuis in de Bisschopslaan. In het voorjaar 2020 zijn de gemeentelijke diensten verhuisd naar de Heilaarstraat en staat het oude gemeentehuis leeg.

Stuurgroep

De vijf politieke fracties in Beerse beseften dat het zo niet langer verder kon en gingen vanaf augustus 2022 samenzitten in een stuurgroep om te zoeken naar een definitieve oplossing. Die oplossing komt er op de locatie van het verlaten gemeentehuis in de Bisschopslaan 56. De fracties CDE-Vlim.be, Beerseplus, N-VA, Groen-Hart voor Beerse en Vlaams Belang stoppen met het gepalaver en gaan samen voor een nieuw project in de Bisschopslaan. Om dat voornemen extra kracht bij te zetten, ondertekende elke partij op de gemeenteraad van woensdagavond in het Tempelhof een gezamenlijke engagementsverklaring. “Die verklaring moet garanderen dat ook na de verkiezingen in oktober 2024 verder gewerkt kan worden aan het dienstverleningscentrum”, zegt een tevreden burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be). “Iedereen erkent de resultaten van de ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie die werd uitgevoerd door studiebureau Swedeco. Uit het rapport van 3 april blijkt dat een nieuw dienstverleningscentrum op die site mogelijk is. De volgende stap is de opmaak van een bestek voor het DVC. Zo kan de nieuwe bestuursploeg in 2025 een ontwerper aanduiden voor het project.”

Het oude gemeentehuis in de Bisschopslaan in Beerse wordt omgetoverd tot een nieuw dienstencentrum.© Bart Van den Langenbergh

Burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be) van Beerse ondertekent de engagementsverklaring.© Bart Van den Langenbergh

Schimmelproblematiek

Over de kostprijs van het administratief centrum gaan bedragen de ronde van tussen de 12 miljoen tot maximaal 15 miljoen euro, afhankelijk van enkele terugverdieneffecten.

Naast de gemeentelijke diensten worden ook de vrijetijdsdiensten van Vaart (inclusief de bibliotheek) ondergebracht in de Bisschopslaan. De buitenschoolse kinderopvang, het Huis van het Kind en de politie verhuizen niet mee. De politie bekijkt een aantal opties voor een nieuw kantoor op de huidige locatie in de Gasthuisstraat.

Swedeco houdt rekening met de erfgoedwaarde van het bestaand gebouw, het wegwerken van de schimmelproblematiek en de watergevoeligheid in de omgeving van het gebouw. “Het is de bedoeling dat het oude gemeentehuis helemaal gestript wordt. Er komt een verdieping bovenop en een uitbreiding aan de rechterkant”, weet huidig oppositielid Joos De Meyer (Groen-Hart voor Beerse). “Wij kloppen al van bij het begin op die nagel om het oude gemeentehuis te renoveren. Er is veel tijd verloren gegaan, maar er is nu definitief een bladzijde omgedraaid.”

Ook huidig oppositiepartij N-VA kan zich vinden in de nieuwe plannen. “We zijn tevreden dat er een akkoord is. Het politiek getouwtrek heeft lang genoeg geduurd”, zegt raadslid Lili Jansen (N-VA). “Een oplossing voor de schimmelproblematiek en voor de natte ondergrond zijn wel essentieel.”

Joos De Meyer (Groen-Hart voor Beerse) is ook grote voorstander van het project in de Bisschopslaan 56.© Bart Van den Langenbergh

Lili Jansen tekende namens N-VA de engagementsverklaring voor het dienstencentrum in de Bisschopslaan in Beerse.© Bart Van den Langenbergh

Structurele oplossing

Schepen Hans Woestenborghs (Beerseplus) was vroeger voorstander van een project in het park Tempelhof, maar heeft zijn kar gekeerd. “Ik ben blij dat er voor een de grootste politieke hete hangijzers uit Beerse een unaniem akkoord uit de bus is gekomen. Je moet niet altijd je eigen gelijk willen halen, maar je moet ook durven zeggen dat het oorspronkelijke idee niet kan”, aldus Hans Woestenborghs.

Huidig schepen Hans Woestenborghs (Beerseplus) zette ook zijn handtekening voor een nieuw administratief centrum in Beerse.© Bart Van den Langenbergh

Oppositielid Jan Van Dijck (Vlaams Belang) is eveneens tevreden met het behaalde resultaat. “Onze fractie is meteen ingestapt in het verhaal van de Bisschopslaan 56. Veel inwoners twijfelen nu nog waar ze naartoe moeten gaan”, vertelde Jan Van Dijck. “Ook de mensen die bij de gemeente werken, zitten al heel lang te wachten op een structurele oplossing.”

Jan Van Dijck (Vlaams Belang) heeft ook zijn engagement bevestigd voor het project in de Bisschopslaan 56 in Beerse.© Bart Van den Langenbergh

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus