Greenpeace levert vat radioactief slib af bij CD&V-hoofdkwartier

Greenpeace levert vat radioactief slib af bij CD&V-hoofdkwartier
BRUSSEL - Greenpeace heeft een vat met een tiental kilogram radioactief slib op de stoep voor het CD&V-hoofdkwartier in de Wetstraat afgezet. Het besmet slib is afkomstig van de oevers van de Molse Nete. Uit metingen van een Frans lab en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol blijkt dat het slib zodanig vervuild is dat het volgens de wettelijke normen als kernafval beschouwd moet worden.
Met deze actie roept Greenpeace de CD&V op haar standpunt inzake kernenergie bij te sturen en de wet op de kernuitstap alsnog te bevestigen.

'CD&V is vandaag (naast de Lijst Dedecker) de enige democratische partij die uitdrukkelijk de levensduur van de kerncentrales wil verlengen, zelfs al zijn er voldoende alternatieven aanwezig', zegt Marleen Houtmeyers van Greenpeace. 'Nochtans bestaat er geen oplossing voor het kernafval. Jaarlijks wordt in de Belgische kerncentrales zo’n 120 ton hoogradioactief afval geproduceerd. Dat afval zal nog miljoenen jaren gevaarlijk radioactief blijven en de opwerking ervan kost handenvol geld. Kernafval legt dus een enorme hypotheek op de volgende generaties. En dat vinden wij niet echt een toonbeeld van goed bestuur' aldus het persbericht van Greenpeace.

In de Molse Nete wordt al meer dan vijftig jaar radioactief afvalwater geloosd. Dat afvalwater is afkomstig van de opwerking van kernafval, het nucleair onderzoek en de productie van splijtstoffen. Greenpeace nam stalen van het slib op de oevers tot op meer dan drie km van het lozingspunt van Belgoprocess (waar Belgisch kernafval verwerkt wordt) in de Nete.

De stalen werden onderzocht in het Franse labo ACRO en bij het SCK zelf. Uit het labo-onderzoek blijkt nu dat de oevers zodanig vervuild zijn dat ze volgens de Europese normen onder kernafval vallen. Dit betekent ondermeer een reëel gevaar voor recreanten en omwonenden die de oevers betreden. Het probleem van de Molse Nete is niet nieuw en is jammer genoeg het zoveelste voorbeeld van de problemen die voortvloeien uit kernenergie, stelt Greenpeace.

'Het pleidooi van de CD&V om de oude kerncentrales nog enkele jaren langer open te houden is niet alleen gevaarlijk, de verlenging bedreigt bovendien de ontwikkeling van duurzame vormen van elektriciteitsproductie zoals hernieuwbare energie, warmtekrachtkoppeling en energie-efficiëntie', zegt Jan Vande Putte, kernenergiespecialist bij Greenpeace. 'Op lange termijn zijn duurzame energie en energie-efficiëntie bovendien de enige realistische opties in de strijd tegen de klimaatverandering. De sluiting van de drie oudste en kleinste reactoren tegen 2015 kan gemakkelijk opgevangen worden door de projecten die elektriciteitsbedrijven in ons land plannen tegen 2011.'

Greenpeace roept CD&V op om samen werk te maken van een moderne, schone en competitieve elektriciteitssector.
Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S