'Geen toename in jeugdcriminaliteit'

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) en de directie van de operationele politionele informatie van de federale politie zeggen dat de jeugddelinquentie de jongste decennia relatief stabiel is gebleven. Ze reageerden maandag op recente persartikels over een stijging van de jeugdcriminaliteit.
Volgens het NICC en de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), die verantwoordelijk is voor politiestatistieken, moeten er vraagtekens geplaatst worden bij de cijfers die een toename zouden staven. Ze wijzen erop dat het aantal processen-verbaal of aanmeldingen van minderjarigen bij parketten niet alleen varieert door een toename van de criminaliteit, maar ook door andere factoren. Die hebben te maken met de werking van de politie en het gerecht, of meer in het algemeen met de evolutie van de samenleving.

'De inspanningen die het ministerie van Binnenlandse Zaken onlangs deed om de communicatie tussen de schooldirecties en de politie te verbeteren, kunnen bijvoorbeeld een invloed hebben op het aantal processen-verbaal', zeggen ze in een persbericht. 'Voorheen werden die op relationeel of disciplinair vlak op schoolniveau aangepakt.'

Vanuit wetenschappelijk oogpunt argumenteren het NICC en ANG dat er nog niet over evoluties of tendensen gesproken kan worden, omdat de periode waarop de statistieken gebaseerd zijn, daarvoor te kort is. 'Het NICC kon wel een enkele analyse op lange termijn uitvoeren door de gegevens van de gerechtelijke statistiek van 1967 tot 1989 en de 'nieuwe statistiek' van de parketten voor het jaar 2005 in perspectief te plaatsen. We benadrukken dat die oefening aantoonde dat de laatste 25 jaren een relatieve stabiliteit kenden.'

Lichte daling
Er zou zelfs een licht dalende lijn zijn. 'De kans op vertekeningen is evenwel te groot en de verschillen zijn te klein om conclusies in die zin te trekken.'

Het NICC en het ANG zeggen ook dat parket- en politiestatistieken afhankelijk zijn van de kwaliteit van de registratie van 'administratieve handelingen op lokaal niveau'. Doordat er pas zeer recent statistieken zijn geproduceerd inzake minderjarigen, zou het aantal en de kwaliteit van registraties de jongste jaren progressief verbeterd zijn. 'De meest waarschijnlijke hypothese is dat de stijging van de ruwe cijfers van de politie tussen 2003 en 2007 in grote mate te maken heeft met de verbeterde kwaliteit van de registraties.'

In de omstreden nieuwsberichten werd onder meer gesproken over een toename van het aantal bedreigingen op school met 40 procent op drie jaar tijd.
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees