Overheidstekort is 'statistisch detail'

BRUSSEL - ,,Onze begroting vertoont een licht surplus, de schuld daalt verder. Alleen is er dat detail: een discussie over de manier waarop de overname van de NMBS-schuld moet geboekt worden.'' Zo reageert de regering-Verhofstadt op het oordeel van Eurostat.
Volgens de paarse regering gaat het puur om een statistische discussie, zonder reële effect.

Enkele kabinetsmedewerkers en experten gaven een briefing over het dossier. Na enig aandringen gaf de kabinetschef van minister van Begroting Freya Van den Bossche toe dat er zwaar werd getild aan de kwestie, hoewel er ,,geen praktische gevolgen zijn''.

Principieel akkoord

Volgens de regering-Verhofstadt ging Eurostat in 2004 principieel akkoord met de operatie. Die operatie bestond er in de NMBS te splitsen in vier delen (holding, operator, infrastructuurbeheerder en het hier belangrijke Fonds voor spoorweginfrastructuur). Volgens de regering gaat het om een herstructurering volgens de definitie van de overheidsboekhouding.

Het nieuwe Fonds kreeg de schuld en de activa die daartegenover staan. Daarom -aldus de regering- kon de operatie enkel op de schuld geboekt worden en niet op het deficit.

'Raar oordeel'

Naarmate Eurostat meer informatie krijgt van de regering, wijzigt de instelling haar advies. Volgens de regering is het uiteindelijke negatieve oordeel van Eurostat ,,raar''. De schuldovername werd gecompenseerd met de overdracht van evenwaardige activa. Bovendien is het Fonds voldoende autonoom.

De regering hoopt nu dat Eurostat voor 2006 een omgekeerde correctie zal doen voor 2,5 procent. Ze heeft op 6 oktober in alle stilte beslist het Fonds te verzelfstandigen, zodat het geen deel meer uitmaakt van de overheid. Volgens de kabinetschef van Van den Bossche zou het dan ook logisch zijn om in de begroting 2006 een schuldafname te boeken, zodat het overschot op de begroting flink stijgt.

De regering overweegt om in beroep te gaan tegen de Eurostat-beslissing, bij het Europees Hof of bij de Raad van ministers van Financiën.
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees